huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Tập huấn xây dựng, quản lý và bảo trì công trình giao thông nông thôn năm 2018

04-22-2018

     UBND huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Sở giao thông vận tải vừa tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng, quản lý và bảo trì công trình giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2018. Dự lớp tập huấn ở tỉnh có đại diện các phòng, ban chuyên môn Sở Giao thông vận tải. Ở huyện có đồng chí Bùi Quang Mai – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban liên quan cấp huyện.

 


Tập huấn xây dựng, quản lý và bảo trì công trình giao thông nông thôn phục vụ xây dựng NTM 

 

     Tham gia lớp tập huấn là các thôn trưởng, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Tại lớp tập huấn, các cán bộ cơ sở đã được chuyên viên của Sở giao thông vận tải phổ biến các chuyên đề: Quy định về tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước năm 2018 và chuyên đề một số nội dung cơ bản trong kỹ thuật xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước. Bên cạnh đó là các đại biểu cũng đã tham dự tổ chức thi công thí điểm đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2018 tại xã Cẩm Quan. Từ đó đúc rút những kinh nghiệp áp dụng thực tế cho việc thi công tác tuyến đường GTNT tại đơn vị địa phương mình trong chương trình xây dựng NTM.

 


Chuyên viên của Sở giao thông vận tải đang phổ biến các chuyên đề

 

    Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cấp xã và thôn xóm trong công tác xây dựng và bảo trì công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Từ đó nâng cao tuổi thọ cho các công trình nhằm phục vụ lợi ích thiết thực nhu cầu giao thông đi lại, đời sống nhân dân cũng như phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

 

Đình Tuấn – Thanh Huyền