huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Kết quả giải quyết KN,TC

Về việc trả lời đơn thư khiếu kiện của công dân ông Nguyễn Trí Cừ thôn Tiến Thắng xã Cẩm Thịnh

16/04/2018

Xem tại đây

Quyết định 6611/QĐ-UBND