huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Thị trấn Cẩm Xuyên tập trung xây dựng, chỉnh trang khu dân cư mẫu, vườn mẫu

04-16-2018

       Cùng với các hoạt động chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh năm 2018. Từ đầu năm đến nay UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các Tổ dân phố trên địa bàn tập trung xây dựng, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

 

 


Công đoàn Thị trấn Cẩm Xuyên huy động cán bộ đoàn viên tham gia chỉnh trang khu dân cư mẫu tại Tổ dân phố 2.

 

        Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu tại các tổ dân phố trên địa bàn. Đến nay đã tập trung chỉ đạo chỉnh trang hơn 100 vườn hộ tại các tổ dân phố 2,4,6 và 7; Trồng gần 400 cây xanh các loại tại tượng đài Liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn và các Tổ dân phố; Trồng hơn 1km hàng rào xanh và gần 500 m thảm hoa tại các trục đường tổ dân phố 4, 6,7, 10 và 13.

 


Với tinh thần chung sức xây dựng đô thị văn minh, thứ 7 hàng tuần, Công đoàn Thị trấn Cẩm Xuyên đã huy động toàn thể cán bộ, đoàn viên về tại các Tổ dân phố để tham gia lao động với nhân dân.

 

       Nhằm nhân rộng điển hình cho các đơn vị, tổ dân phố triển khai thực hiện, Cấp ủy Đảng chính quyền Thị trấn cũng đã chỉ đạo tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại tổ dân phố 2. Với sự vào cuộc một cách quyết liệt của ban cán sự và toàn thể nhân dân nên đến nay tổ dân phố 2 đã chỉnh trang được 80/87 vườn hộ, xây dựng được 15 vườn mẫu đạt chuẩn; 100% các tuyến đường đều bê tông hóa đảm bảo tiêu chí quy định; xây khuông và trồng hơn 3km thảm hoa đạt 80% các tuyến đường trong tổ dân phố.

 


Tại  tổ dân phố 2, 100% các tuyến đường đều bê tông hóa đảm bảo tiêu chí quy định; xây khuông và trồng hơn 3km thảm hoa đạt 80% các tuyến đường trong tổ dân phố.

 

       Với kết quả đó đến nay tổ dân phố 2 đã đạt trên 90% trong 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với sự tham gia hàng ngàn ngày công của toàn thể nhân dân trên địa bàn trong việc xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu thì UBND thị trấn cũng đã hỗ trợ 25 ca máy, 100% xi măng, công trộn, giống và các loại cây xanh, thảm hoa cho các tổ dân phố thực hiện.

 


Nhiều tuyến đường ở Tổ dân phố 2 đã được trồng hoa rất đẹp.

 

      Công Đoàn Thị trấn Cẩm Xuyên đã phát động phong trào chung sức xây dựng đô thị văn minh, trong đó đã huy động toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn UBND thị trấn tham gia hàng chục ngày công trong các ngày thứ 7, chủ nhật để giúp đỡ các tổ dân phố xây dựng chỉnh trang đô thị đạt kế hoạch đề ra.

 

Ngọc Long