huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Hội nghị phổ biến, đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

04-11-2018

     BHXH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho gần 200 đối tượng là người lao động và  đại diện các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

 


Hội nghị phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

 

     Tại hội nghị, người lao động và đại diện các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã được cán bộ BHXH tỉnh giới thiệu, phổ biến các nội dung cơ bản về những điểm mới của Luật BHXH năm 2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, những vấn đề liên quan đến đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Một số nội dung về chính sách BHXH như: các chế độ, điều kiện được hưởng khi tham gia BHXH bắt buộc,  BHYT, BHTN. Một số nội dung về thanh tra chuyên ngành và xử lý trách nhiệm các hành vi vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN…

 


Thông qua hội nghị góp phần gn nâng cao trình độ, hiểu biết về các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT  

 

     Cùng với tuyên truyền, phổ biến các chính sách, tại hội nghị đã có nhiều câu hỏi được người lao động và đại diện các đơn vị sử dụng lao động đặt ra với các nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề về: Sổ BHXH; Cách tính lương hưu theo luật mới. Chế độ hưu trí, thai sản, chế độ trợ cấp ốm đau, phụ cấp nghỉ mất sức, khám chữa bệnh theo thẻ BHYT. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải quyết nợ BHXH, mức hưởng BHXH … Những câu hỏi đặt ra đều được các cán bộ phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp tiếp thu, giải đáp hợp lý, đúng với chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước.

     Thông qua hội nghị góp phần giúp cho các bên liên quan đến mối quan hệ lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp tư nhân có điều kiện nâng cao trình độ, hiểu biết về các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT. Từ đó để người sử dụng lao động thực hiện tốt các chính sách cho người lao động và người lao động có thể tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

 

Minh Sơn – Thanh Huyền