huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội Khoa học – Kỷ thuật triển khai nhiệm vụ năm 2018

04-05-2018

      Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật ( KH –KT)  huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 và kế hoạch đại hội Liên hiệp các Hội KH – KT khóa IV nhiệm kỳ 2018  - 2023. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Thiều – Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH – KT Tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó Bí thư thường trực  huyện ủy, đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các phòng, ban liên quan cấp huyện.

 


Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 và kế hoạch đại hội Liên hiệp các Hội KH – KT
khóa IV nhiệm kỳ 2018  - 2023

 

        Năm 2017 Liên hiệp hội KH – KT  huyện và các hội thành viên đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị BCH  đề ra và các nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo. Trong đó đã tập trung củng cố và phát triển thành viên, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thông tin và phổ biến kiến thức KH - KT. Năm qua Hội đã thực hiện kết nạp thêm 16 hội viên ở hội Luật gia. Hoạt động của các hội viên tại các cơ quan đơn vị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao và triển khai các đề tài dự án có hiệu quả. Trong năm hội đã phối hợp với một số cơ quan  phát động và tổ chức thành công cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng. Chỉ đạo, lãnh đạo Hội làm vườn các xã xây dựng được hơn 100 vườn cơ bản đạt chuẩn...

     Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hội thành viên hoạt động chưa hiệu quả, chưa tích cực đề xuất các đề tài, dự án khoa học công nghệ với tỉnh. Hoạt động tư vấn, phản biện và các đề tài, dự án của các sở, hội, ngành còn hạn chế...

     Phát huy thành tích đã đạt được trong năm qua, năm 2018 Hội tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các hội thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 42 của Bộ chính trị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH – KT Việt Nam; Tổ chức thành công đại hội Liên hiệp các hội KH – KT huyện lần thứ IV; Tổ chức phát động trong hệ thống tổ chức Hội về nghiên cứu khoa học tổng kết và xây dựng các mô hình khoa học công nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

     Tại hội nghị các đại biểu cho rằng: Các hội thành viên chưa có nhiều sân chơi như các cuộc thi, hội thi ; Chưa phát huy được vai trò phản biện xã hội, cần nghiên cứu giải pháp giảm thời gian, thủ tục phản biện các dự án, đề tài KH – KT; Tổ chức hội thi các thành viên tham gia còn ít. Một số hội kết quả hoạt động chưa nhiều đang mang tính chất kiêm nhiệm, kinh phí thấp, chủ yếu các hoạt động sáng tạo trong học sinh đạt kết quả cao thuộc hội Giáo dục và Đào tạo.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

     Phát biểu và kết luận hội nghị các đồng chí Nguyễn Xuân Thiều – Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH – KT và đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Hoạt động quản lý, nghiên cứu, ứng dụng KH – KT là một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhưng cũng rất khó khăn. Các thành viên Hội cần nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế và phát huy những thành quả đạt được. Mỗi hội thành viên nên đăng ký mỗi năm một hoạt động như Hội thảo, diễn đàn...để đạt hiệu quả tốt nhất. Đồng thời nâng cao trách nhiệm tham mưu cho tỉnh để định hướng đúng chính sách phát triển KH – KT.

     


Các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp KHKT Tỉnh và ... 

 


Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

     Tại hội nghị Hội Liên hiệp KH – KT Tỉnh cũng đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân. UBND huyện cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội năm qua.

                                                        

Đình Tuấn – Thanh Huyền