huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Cẩm Trung ra quân làm Giao thông nông thôn

04-02-2018

      Thực hiện chương trình xây dựng NTM cán bộ, nhân dân thôn 5 xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên đã ra quân giải phóng hành lang giao thông, mở rộng nền đường .

 


Nhân dân Thôn 5, xã Cẩm Trung hiến hàng trăm m tường rào để mở rộng đường giao thông theo tiêu chí NTM.

 

      Trong ngày đầu ra quân đã có gần 80 người dân thôn 5 xã Cẩm Trung tham gia sôi nổi, giải phóng hành lang tuyến đường dài 800m, mở rộng hành lang giao thông 6m.

       Để mở rộng hành lang giao thông, làm đường bê tông nông thôn có 13 hộ dân đã tự nguyện hiến 320 m2 đất, dỡ bỏ 600m 2 hàng rào , chặt phá hàng trăm cây xanh  các loại.

 


Nhân dân Cẩm Trung tích cực chung sức xây dựng NTM.

 

      Nhằm động viên nhân dân thôn 5 trong phong trào xây dựng nông thôn mới, UBND xã Cẩm Trung đã hỗ trợ ca máy để giải phóng hành lang giao thông và hỗ trợ cho các gia đình dỡ bỏ hàng rào số tiền 100 nghìn đồng/ m2. Bên cạnh đó các đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh cũng đã tích cực về cơ sở giúp đỡ nhân dân thôn 5 xây dựng NTM .

 

Minh Sơn