huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

UBND huyện Cẩm Xuyên Triển khai công tác BVR, PCCR năm 2018

03-30-2018

    UBND huyện Cẩm Xuyên hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng PCCCR năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Đồng chí Trần Hữu Duyệt, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị .

 


Hội nghị tổng két công tác bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng PCCCR năm 2017,
triển khai kế hoạch năm 2018. 

 

     Năm 2017 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên không có vụ cháy rừng nào xảy ra; công tác giao đất, giao rừng, quản lý phát triển, sử dụng rừng được thực hiện nghiêm túc đạt nhiều kết quả. Trong đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên 900 ha, cho 631 hộ gia đình; trồng 53 ha rừng tập trung và trên 300 nghìn cây phân tán; nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng rừng và đất lâm nghiệp .

     Năm 2018 dự báo thời tiết sẽ diễn biến khó lường, nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, dư lượng thực bì, cành ngọn trong rừng sau bão số 10 năm 2017 còn lớn sẽ gây ra nhiều khó khăn trong công tác BVR-PCCR. Huyện Cẩm Xuyên thực hiên phương châm phòng ngừa là chính, ngăn chặn vi phạm, chữa cháy rừng phải kịp thời và hiệu quả theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Theo đó chú trọng và các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng;  bố trí lực lượng tuần tra, canh gác trực lửa rừng 24/24 giờ ở các địa phương, chủ rừng. Đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ rừng, phòngcháy chữa cháy rừng ở các đơn vị, chủ rừng. Tiến hành tu sửa, xây dựng 7,5km đường băng cản lửa tại khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, 23 biển tường, 125 biển báo, biển cấm, 2 chòi canh gác lửa, bão dưỡng, mua sắm thiết bị dụng cụ chữa cháy để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi cần thiết.

 


Ý kiến của các đại biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ,
sử dụng, phát triển rừng PCCCR năm 2018

 

    Năm 2018 huyện phấn đấu trồng 1000 ha  rừng tập trung, trồng 300 nghìn cây phân tán. UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của BCĐ các cấp; ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp.

 

Hoài Thương - Ngọc Long