huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên triển khai nhiệm vụ làm Giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2018

04-02-2018

    UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ làm giao thông nông thôn (GTNT), rãnh thoát nước (RTN), kênh mương nội đồng (KMNĐ ) năm 2018 và ký kết giao ước thi đua thực hiện, hợp đồng cung ứng xi măng. Dự hội nghị ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí UVBTV, trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 


Hội nghị triển khai nhiệm vụ làm giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2018
ký kết giao ước thi đua thực hiện, hợp đồng cung ứng xi măng.

 

       Năm 2017 huyện Cẩm Xuyên đã làm được 72Km đường giao thông nông thôn, đạt 77% so với kế hoạch ; xây dựng 30km rãnh thoát nước, đạt 75% so với KH; xây dựng 18km  kênh mương nội đồng, đạt 75% KH. Trong quá trình triển khai xây dựng , phòng chuyên môn của UBND huyện đã phối hợp Sở giao thông vận tải, sở xây dựng kiểm tra một số địa phương cho thấy chất lượng thi công các công trình đường GTNT, RTN, KMNĐ  theo cơ chế hỗ trợ xi măng đã được cải thiện rõ nét, các xã, thị trấn đã chú ý đến công tác quản lý chất lượng công trình.

     Năm 2018 theo kế hoạch đăng ký Cẩm Xuyên phấn đấu, xây dựng 77 km đường giao thông nông thôn, 37 km rãnh thoát nước khu dân cư, 18 km kênh mương nội động. Để đạt được mục tiêu trên UBND huyện Cẩm Xuyên phát động phong trào thi đua giữa các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện và giữa các thôn trong cùng địa phương; làm tốt công tác huy động nguồn lực cho phát triển giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng, đây là nội dung quan trọng quyết định đến sự thành công của kế hoạch.

 


ký kết giao ước thi đua thực hiện và triển khai ký kết hợp đồng cung ứng xi măng.

 

    Tại hội nghị các xã, thị trấn và đơn vị cung ứng xi măng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch làm GTNT, RTN, KMNĐ và hợp đồng cung ứng xi măng năm 2018. 

    

                                              Hoài Thương - Ngọc Long