huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên tập trung phòng chống bệnh đạo ôn lá hại lúa

03-16-2018


      Trước diễn biến của bệnh đạo ôn lá hại lúa vụ xuân năm 2018 đang phát sinh gây hại, huyện Cẩm Xuyên đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

 

       Theo báo cáo của Trung tâm UWDKHKT&BVCTVT, hiện nay bệnh đạo ôn lá đang phát sinh gây hại tại 25/26 xã, thị trấn với diện tích bị nhiễm bệnh là 1167,4 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng là 49,5 ha. Diện tích lúa ở Thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng đã đã bắt đầu có hiện tượng cháy lụy.

 


 Theo báo cáo của Trung tâm UWDKHKT&BVCTVT, hiện nay bệnh đạo ôn lá đang phát sinh gây hại tại 25/26 xã, thị trấn với diện tích bị nhiễm bệnh là 1167,4 ha.
 

      Hiện nay thời tiết đang bước vào tiết Kinh Trập – Xuân phân với hình thái mưa ẩm, sương mù nhiều, cùng với mật độ gieo cấy dày trên đồng ruộng là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá gây hại nặng và trùng vào thời điểm lúa đứng cái lòng đòng.

 


 Đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng cán bộ Phòng NN và PTNT; Trung tâm UWDKHKT&BVCTVT đã trực tiếp kiêm tra, chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh  ở các xã, thị trấn .
 

      Để tập trung phòng, trừ sâu bệnh có hiệu quả, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Huyện đã ban hành các Công điện, hướng dẫn chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung cao cho việc phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả. Theo đó, các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác để kiểm tra chỉ đạo cụ thể gắn trách nhiệm đến từng tổ chức cá nhân trong việc hướng dẫn và tổ chức phòng trừ sâu bệnh. Địa phương nào không quan tâm, chỉ đạo thiếu quyết liệt, không sâu sát để dịch bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND huyện.

 

 


Các ngành chuyên môn của huyện:  Phòng NN và PTNT; Trung tâm UWDKHKT&BVCTVT tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn, cán bộ thôn, xóm tiến hành khoanh vùng và hướng dẫn bà con nông dân tập trung phòng trừ sâu bệnh bằng các thuốc hóa chất.

 

       Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tập trung thực hiện các biện pháp phòng trừ; Các ngành chuyên môn của huyện:  Phòng NN và PTNT; Trung tâm UWDKHKT&BVCTVT tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn, cán bộ thôn, xóm tiến hành khoanh vùng và hướng dẫn bà con nông dân tập trung phòng trừ sâu bệnh bằng các thuốc hóa chất.

   

* Nội dung: hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời bằng một trong các loại thuốc hóa học sau:

+ FuJione 40 WP: pha 30g thuốc cho bình 18 lít nước, phun 1 bình/sào.

+ Beam 75 WP: Pha 16g thuốc cho bình 18 lít nước, phun 1 bình/sào.

+ Filia 525SC: Pha 20 ml thuốc cho bình 18 lít nước, phun 1 bình/sào.

+ Ninja 35SE: Pha 50g vào bình 18 lít nước, phun 1 bình/sào.
+ FuKaSu 42WG: Pha 34g vào bình 18 lít nước, phun 1 bình/sào.

Lưu ý:

- Tiến hành phun khi lá khô và đưa nước vào ruộng để tặng hiệu quả phun thuốc.

- Tuyệt đối không được bón đạm hoặc phun các loại phân qua lá có chưa đạm trên diện tích lúa đang bị nhiễm bệnh.

- Những diện tích bị nhiễm bệnh nặng đã có biểu hiện cháy lụi cần tiến hành cắt bỏ lá bị bệnh vùi sâu vào đất hoặc phơi khô đem đốt để hạn chế nguồn bệnh trên đồng ruộng sau đó mới tiến hành phun thuốc. Sau khi phun 4 – 5 ngày kiểm tra đồng ruộng nếu nếu vẫn còn vết bệnh thì phải xử lý thuốc lần 2.

 

            BBT