huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Huyện đoàn Cẩm Xuyên phổ biến Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

03-14-2018

    Huyện đoàn Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên quý 1 năm 2018  và báo cáo chuyên đề Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 


Hội nghị báo cáo chuyên đề Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

     Hội nghị có hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Tại hội nghị các đồng chí đoàn viên thanh niên đã được quán triệt 3 chuyên đề về : công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022; công tác phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , nhiệm kỳ 2017-2022 ; sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm trong thanh niên. Hội nghị đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 


Lãnh đạo BTV Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trực tiếp lên lớp nói chuyện chuyên đề

 

    Việc phổ biến các chuyên đề liên quan đến công tác gíao dục, phong trào của đoàn thanh niên và việc học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm , phát huy tính chủ động , sáng tạo của cấp đoàn cơ sở, cán bộ đoàn viên , thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống , tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với  thi đua thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 

Hoài Thương- Đình Tuấn