huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Hội LHPN Cẩm Xuyên: Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

10-23-2014

Hội LHPN Huyện vừa tổ chức hội nghị Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị ở tỉnh có đ/c Trần Thị Hồng -  Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN Tỉnh; ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy.

Qua 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Các cấp hội Phụ nữ Cẩm Xuyên từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết nhất trí cao thực hiện thành công các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra. Có trên 95% chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu là phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động hội viên phụ nữ chung sức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững theo tiêu chí “ 5 không  3 sạch”. 

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, tại hội nghị các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó cũng có thảo luận, đề ra các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra.

Đ/c Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Thị Hồng- Phó chủ thường trực Hội LHPN Tỉnh và đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy, đã ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp của Hội LHPN huyện trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng đã yêu cầu các cấp hội phụ nữ ở huyện Cẩm Xuyên trong thời gian tới cần xây dựng kết hoạch, phân cụm, phân định vai trò cụ thể, chú trọng phát triển mạnh, bền vững và nhân rộng các mô hình kinh tế phát triển mạnh của hội viên, nâng cao chất lượng phong trào “5 không 3 sạch”, phong trào phụ nữ chung sức xây dựng NTM, tuyên truyền chính sách, liên doanh liên kết sản phẩm chủ lực, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các chính sách;  nâng cao chất lượng cán bộ hội cơ sở, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tin, ảnh: Ngọc Long