huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên làm việc với xã Cẩm Dương về xây dựng NTM

24/02/2018

    Sáng ngày 23 tháng 2, Thường trực huyện ủy vừa có buổi làm việc với xã Cẩm Dương về tình hình kết quả lãnh đạo xây dựng NTM năm 2018. Chủ trì có các đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí UVBTV, Các phó chủ tịch, trưởng các ban ngành cấp huyện.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
cùng các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra tại các hội quán thôn

 


Đồng chí Bí thư huyện ủy trao đổi với cán bộ thôn về tình hình xây dựng NTM

 

   Đầu buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã Cẩm Dương.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ban ngành

 


kiểm tra xây dựng cơ sở vật chất trường học tại xã Cẩm Dương
 

    Ngay sau đó, tại buổi làm việc đã được nghe báo cáo tóm tắt quá trình chỉ đạo thực hiện các tiêu chí NTM của xã Cẩm Dương. Theo đó, đến nay Cẩm Dương đã hoàn thành 10/20 tiêu chí, có 2 tiêu chí đã đạt trên 90% là quy hoạch và hệ thống chính trị, tiêu chí Điện đạt  điện 75 %, văn hóa đạt 60%, các tiêu chí còn lại đạt 20% - 40%; Tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 8.2%, thu nhập đầu người là 32 triệu/năm.

 


Buổi làm việc tại UBND xã để nghe, đánh giá quá trình chỉ đạo thực hiện
các tiêu chí xây dựng NTM

 

     Trong công tác lãnh đạo từ cuối tháng 11 năm 2017, BCH Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị bàn bạc và đưa ra kế hoạch tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM năm 2017. Đồng thời ban hành nhiều công văn nghị quyết thực hiện các tiêu chí, hạng mục ...

   Trong 2 tháng đầu năm 2018 đã kiểm tra vân động xây dựng thêm 8 vườn mẫu theo đăng ký, tiến hành nâng cấp khuôn viên UBND xã. Tập trung giải quyết đất xây dựng nhà văn hóa thôn Trung Đoài, khảo sát vị trí nhà văn hóa thôn Trung Dương, thôn Trung Tiến, Trung Đông để đầu tư xây dựng mới. Ra quân nạo vét hệ thống mương thoát nước và xây dựng bồn hoa tại thôn Bắc Thành, các trường học trên địa bàn. Ươm gieo gần 10 ngàn cây hoa chuổi ngọc để xây dựng hàng rào xanh ... Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 3 năm 2018.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 


Ý kiến của lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương để báo cáo tình hình và những giải pháp thực hiện xây dựng NTM

 

    Tại buổi làm việc nhiều ý kiến các đại biểu tập trung đánh giá một số công việc xã cần thực hiện trong thời gian tới như quan tâm điều chỉnh xây dựng các hội quán thôn theo tiêu chí NTM. Xây dựng, nâng cấp các hệ thống mương thoát nước, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và có sự vào cuộc một cách tích cực hơn. Quan tâm kêu gọi các nguồn lực để tiến hành xây dựng các hạng mục công trình trong xây dựng NTM ....

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
kết luận tại buổi làm việc

 

   Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện cũng đã đánh giá cao những công việc mà cấp ủy Đảng chính quyền xã Cẩm Dương đã làm được thời gian qua.

   Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng lưu ý Cẩm Dương cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Bổ sung hoàn thành khung kế hoạch để thực hiện. Có rà soát lại nắm bắt tình hình tại các thôn xóm và có thể đến tận các hộ dân. Nâng cao công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ Đảng viên và đây là đội ngũ phải đi đầu thực hiện để người dân làm theo. Kiện toàn rà soát bổ sung Ban chỉ đạo xây dựng NTM. Có sự công khai bản quy hoạch để người dân biết. Chỉ đạo quyết liệt việc giải phóng hành lang giao thông, xây dựng các tuyến kênh mương thoát nước. Đối với các phòng ban ngành cấp huyện cần có sự phối hợp chỉ đạo giúp xã trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2018.

 

Đình Tuấn