huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh hướng dẫn sản xuất hữu cơ cho các hộ làm vườn

02-23-2018

      Hội làm vườn và trang trại Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình thực địa hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau, củ, quả hữu cơ cho một số hộ làm vườn trên địa bàn xã Cẩm Bình và xã Cẩm Yên .

 


Hội làm vườn Tỉnh hướng dẫn sản xuất rau, củ, quả hữu cơ cho các họ làm vườn, làm ruộng ở Cẩm Yên và Cẩm Bình.

 

      Hội làm vườn và trang trại Tỉnh đã chọn ra các sản phẩm chủ lực để hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng là: cam, bí xanh. Tại buổi thực địa cán bộ lãnh đạo của hội làm vườn Tỉnh đã chỉ ra và phân tích một số loại bệnh thường gặp trên cây cam, bí xanh đồng thời hướng dẫn một số kỹ thuật chữa sâu bệnh, bằng thuốc hữu cơ cho cây trồng. Bên cạnh đó Hội làm vườn và trang trại tỉnh đã hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa bằng phân bón hữu cơ cho bà con nông dân xã Cẩm Bình.

 


Kiểm tra vùng sản xuất lúa hữu cơ.

 

      Tại buổi tổ chức thực địa hướng dẫn chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc hữu cơ, Hội làm vườn và trang trại Hà Tĩnh đề nghị cấp uỷ chính quyền quan tâm, thành lập Ban chỉ đạo, cùng với Hội làm vườn theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các hộ dân. Sau quá trình sản xuất, chăm sóc  bằng các loại thuốc hữu cơ , sản phẩm nông nghiệp do bà con làm ra sẽ được gắn nhãn mác sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Trong quá trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ lãnh đạo Hội làm vườn tỉnh cũng mong muốn bà con nông dân, các hộ làm vườn nâng cao nhận thức, trách nhiệm , tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, không được đưa các loại thuốc, phân bón hoá học vào sử dụng.

  

      Được biết trong thời gian qua bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội làm vườn và trang trại tỉnh đã tăng cường công tác tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong san xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay ngoài hai xã Cẩm Yên, Cẩm Bình Hội làm vườn tỉnh đã xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ tại các xã Hương Trà huyện Hương Sơn và xãTượng Sơn, huyện Thạch Hà.

 

                   Hoài Thương- Ngọc Long