huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên quán triệt NQ 04, 05 của BCH Đảng bộ Tỉnh và NQ 05 của BTV Tỉnh ủy

02-06-2018

     Sáng ngày 6/2/2018,  Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên đã  tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 04- NQ/TU, 05 - NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết 05 - NQ/TU của BTV Tỉnh ủy cho đội ngủ cán bộ cốt cán trong toàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện. 

 


Đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU và Nghị quyết số 05-NQ/TU.

 

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 05-NQ/TU “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”;

 


Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU.

 

      Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ Tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

 

 

          Cẩm Xuyên là huyện có tiềm năng lợi thế về cả phát triển rừng, phát triển du lịch. Xác định đây là những Nghị quyết đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà; Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, huyện và các xã, thị trấn sẽ tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết đến nhân dân; Đặc biệt là rà soát tiềm năng lợi thế để xây dựng các Nghị quyết, đề án thực hiện một cách sát thực, có hiệu quả để khai thác tối đa tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế rừng; Việc thực hiện Nghị quyết phải gắn với xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị, Xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, phát triển du lịch, phát triển rừng gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Liên quán đến Nghị quyết số 04-NQ/TU, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn rà soát diện tích, tiềm năng để triển khai thực hiện; Tiếp tục thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng; Triển khai đề án phát triển cây Cam, chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng vườn mẫu, Khu dân cư mẫu.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn rà soát, nghiên cứu và triển khai thực hiện các Nghị quyết sát thực, đạt kết quả cao...

 

          Về Nghị quyết số 06-NQ/TU, đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh việc phát triển du lịch Thiên Cầm, Hồ Kẻ Gỗ gắn với các tua, tuyến du lịch thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa, tham quan các khu dân cư mẫu, vườn mẫu để tạo sự đa dạng trong sản phẩm du lịch, thu hút du khách...

       Trong Nghị quyết số 05-NQ/TU, đồng Bí thư huyện ủy yêu cầu các phòng, ngành, các xã, thị trấn tập trung thực hiện đề án của HĐND huyện về bảo vệ môi trường; ra quân thu gom xử lý rác thải, gắn phát quang giao thông với xây dựng hệ thống mương thoát nước thải trong khu dân cư; Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, trác nhiệm của mỗi một người dân trong việc bảo vệ môi trường...

 

 

                             Hồng Phượng – Minh Sơn