huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện dâng hương tại khu mộ cố tổng bí thư Hà Huy Tập, Miếu Cồn Thờ và nhà thờ liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn

02-05-2018

     Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam  ( 3/2/1930 - 3/2/2018) và đón tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018. Các đồng chí trong thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các ban nghành cấp huyện đã đến dâng hương, hoa lên phần mộ đồng chí cố tổng bí thư Hà Huy Tập, thắp hương tại Miếu Cồn Thờ thôn 3 xã Cẩm Hưng nơi thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên và nhà thờ liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn, Bí thư  huyện ủy đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên.

 


Các đồng chí trong thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các ban nghành cấp huyện 
trước phần mộ đồng chí cố tổng bí thư Hà Huy Tập

 

      Tại khu mộ cố tổng Bí thư Hà Huy Tập, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên. Đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã dâng dâng hoa, thắp hương trước khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. 

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
tiến hành dâng hoa ...

 

 


 ... thắp hương trước khu mộ cố tổng Bí thư Hà Huy Tập

 


Các đồng chí  trong thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các ban nghành cấp huyện
thắp hương lên phần mộ đồng chí cố tổng bí thư Hà Huy Tập, 

 

     Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc. Cùng với đó các đồng chí lãnh đạo Huyện Cẩm Xuyên cũng đã đến dâng hoa, thắp hương tại Miếu Cồn Thờ nơi họp bàn thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên. Dâng hoa, thắp hương tại nhà thờ liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của người Bí thư huyện ủy kiên trung với cách mạng, với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.  

 


 Dâng hoa, thắp hương tại miếu Cồn Thờ thôn 3 xã Cẩm Hưng

 


và tại nhà thờ liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn

 

      Những năm qua cùng với sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự lãnh đạo với nhiều chính sách sáng suốt, niềm tin và sự đồng thuận nơi quần chúng nhân dân đối với chính quyền. Huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, đến nay toàn huyện đã có 11 xã về đich NTM.  

Đình Tuấn