huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên quán triệt chuyên đề “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

01-22-2018

      Chiều ngày 22/1, Huyện Cẩm Xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ cho đội ngủ cán bộ cốt cán toàn huyện và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức khối hành chính sự nghiệp cấp huyện. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí UVBTV Huyện ủy.

 


 

      Trong thời gian một buổi, PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ( Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh)  đã trình bày những điểm cốt lõi, sâu sắc và sinh động các nội dung về xây dựng phong cách làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

 


 PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày nội dung chuyên đề “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

       Bên cạnh đó, PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ( Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh)  cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có các nội dung như: Tăng cường giáo dục, rèn luyện, giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

 


Đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị. 

 

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy đã yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cần tổ chức các hội nghị để quán triệt đầy đủ nội dung của chuyên đề“ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để nhân dân hiểu và tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên…  

 

                                      Hồng Phượng – Minh Sơn