huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Cẩm Xuyên tổ chức thành công Hội thi Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn giỏi năm 2018

01-15-2018

          Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỷ năng quản lý, điều hành của các Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn trong toàn huyện. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội thị Trưởng trạm Y tế giỏi năm 2018.Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội thị Trưởng trạm Y tế giỏi năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội thi ở tỉnh có BSCKII Trần Xuân Dâng - Phó giám đốc sở Y tế  tỉnh và lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y tế sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh. Ở huyện có BS Nguyễn Quý Quyền - Trưởng phòng Y tế huyện, BSCKII Trần Huy Nghĩa