huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Kết quả giải quyết KN,TC

Kết luận số 33/KL-UBND ngày 08/01/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc Giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Châu tại thôn 8 xã Cẩm Trung

10-24-2018

Xem chi tiết tại đây