huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tiếp nhận, xử lý kiến nghị

Kết luận số 33/KL-UBND ngày 08/01/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc Giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Châu tại thôn 8 xã Cẩm Trung

06-15-2018

Xem chi tiết tại đây