huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đẩy mạnh phong trao thi đua chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh

01-08-2018

      Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đao Hội LHPN Tỉnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Long – UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy.

 


Hội LHPN Cẩm Xuyên tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

          Bám sát thực tiễn, căn cứ nội dung ký kết thi đua đầu năm, Hội LHPN hyện đã tập trung triển khai thực hiện, được đong đảo cán bộ hội viên phụ nữ toàn huyện hưởng ứng tích cực, góp phần đưa phong trào tiếp tục phát triển.  Trong năm 2017, các cấp hội phụ nữ huyện Cẩm Xuyên đã tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động , hỗ trợ phữ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hanh phúc.  

      Trong năm đã có 722 hộ đat tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch; Xây dựng 6 mái ấm tình thương với rị giá 500 triệu đồng cho phụ nữ nghèo. Nhằm hổ trợ phự nữ  khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, hội tiếp tục duy trì các nguồn vớn vay với tổng số tiền 142 tỷ đồng cho hơn 7.0000 hộ vay; hoạt động bỏ ống tiền tiết kiệm tiếp tục được duy trì, với 198 chi hội và 11.100 hội viên tham gia huy động hơn 15,6 tỷ đồng, trong đó chị em đã tự nguyện quyên góp 1.7 tỷ động cho hơ 408 hội viên vay không lấy lãi.

 


Tổ nhà sạch vườn đẹp Hội phụ nữ Cẩm Minh giúp hội viên chỉnh trang vườn hộ.

 

      Về phong trào chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh, trong năm đã xây dựng được 114 vườn mẫu và hơn 4000 vườn xanh sạch đẹp, vận động hội viên chăn nuôi gắn với an toàn sinh học, đã có hơn 1380 mô hình áp dụng thành công, có hơn 6500 hội viên xây dựng hố ủ phân, phân loại rác thải tại gia đình. Năm 2017 xây dựng mới 137 mô hinh kinh tế, trong đó đã xây dựng 72 mô hình co thu nhập trên 100 triệu đống, giúp đở 53 hộ thoát nghèo bền vững…

          Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị cũng rút những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng  thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm  trong năm 2018. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với mô hình điểm, mô hình điển hình; Cam kết và thực hiện các cam kết thi đua; Phát động các đợt thi đua cao điểm “ phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch vườn đẹp, chung sức xây dựng NTM; Đổi mới và duy trì phong trào tiết kiệm làm theo gương Bác…

 


Hội LHPN Cẩm Xuyên ký kết các phong trào thi đua năm 2018.

 

          Tại hội nghị Hội LHPN huyện cũng đã ký kết các tiêu chí thi đua năm 2018 giữa Hội LHPN huyện và Hội LHPN các xã, thị trấn với nội dung trọng tâm là phụ nữ Cẩm Xuyên chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh.

 


 


 

          Với nhiều kết quả đạt được, năm 2017, nhiều tập thể, cá nhân đã được Hội LHPN Tỉnh tặng bằng khen, UBND huyện và Hội LHPN huyện tặng giấy khen

 

           Hồng Phượng – Ngọc Long