huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Cẩm Thăng nhiệm kỳ 2018 – 2023

01-05-2018

    Hội nông dân xã Cẩm Thăng vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đây là đơn vị được Hội nông dân Huyện Cẩm Xuyên chọn tổ chức đại hội điểm trong toàn huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo hội nông dân Tỉnh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Long, UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy.

 


 Đại hội đại biểu hội nông dân xã Cẩm Thăng nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

 

    Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên hội nông dân xã Cẩm Thăng đã đoàn kết, cần cù sáng tạo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp góp phần cùng với cấp ủy chính quyền Cẩm Thăng đạt nhiều thành tích trong xây dựng NTM. Trong đó phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm qua đã có 1760 lượt hộ nông dân đạt tiêu chuẩn hộ kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, để giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất, hội đứng ra tín chấp với ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng dư nợ trên 12 tỷ 600 triệu đồng cho hàng ngàn lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả góp phần từng bước nâng cao đời sống hội viên. Hưởng ứng phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn mới. Hội viên nông là một trong những nòng cốt tích cực đi đầu, tham gia hiến hơn 5000m2 đất, 350 m tường rào, hàng trăm cây có giá trị các loạt và hàng ngàn ngày công lao động để làm trên 17 km đường bê tông nông thôn. Chỉnh trang 7 khu trung tâm văn hóa, 4 cổng làng và trồng gần 1000 cây xanh trên các trục đường thôn xóm. Ngoài ra hội viên nông dân xã Cẩm Thăng cũng tham gia hiệu quả phong trào đảm bảo quốc phòng an ninh, giám sát phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM …

      Bên cạnh những mặt đạt được, nhiệm kỳ qua phong trào hội nông dân xã Cẩm Thăng vẫn còn một số mặt hạn chế như chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn hạn chế. Sản xuất còn nhỏ lẻ manh múm, liên kết trong sản xuất đối với các mặt hàng chủ lực mang tính bền vững chưa cao… Đại hội cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu quả sản xuât, tăng thu nhập cho người nông dân qua hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm. Xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của địa phương, cơ giới hóa nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh …

     Tại đại hội, các đại biểu đã giành thời gian thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân xã nhà đạt được nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

 


Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu ban chấp hành mới

 


Ban chấp hành mới lên nhận nhiệm vụ

 

      Đại hội đã bầu ra được ban chấp hành mới gồm 11 đại biểu, bầu 6 đại biểu dự đại hội cấp trên

 


Có 3 tập thể ...

 


và 4 cá nhân được trao thưởng vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

 

    Cũng tại đại hội, UBND xã Cẩm Thăng đã tiến hành trao thưởng cho 3 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích trong phong trào hội.       

 

Đình Tuấn