huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Tập huấn quản lý phần mềm hồ sơ sức khỏe và các bệnh không lây nhiễm

01-02-2018

    Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty Viễn thông Viettel tổ chức tập huấn phần mềm điện tử quản lý hồ sơ sức khỏe và các bệnh không lây nhiễm cho cán bộ y tế xã, thị trấn trong toàn huyện.  

 


Tập huấn phần mềm điện tử quản lý hồ sơ sức khỏe và các bệnh không lây nhiễm

 

       Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ y tế cơ sở được trình bày về nội dung phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ cá nhân, thông tin hộ gia đình, bảo hiểm y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe, quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe, báo cáo, thống kê. Trong đó cho phép chỉnh sửa, cập nhập thêm các thông tin khám, chữa bênh của người dân. Mô hình liên thông giữa các hệ thống thông tin y tế và hồ sơ sức khỏe. Bên cạnh đó các học viên cũng được hướng dẫn làm quen, thực hành việc đăng nhập vào hệ thống, thêm mới, sửa, xóa các thông tin, làm các thống kê báo cáo… Hướng dẫn việc đảm bảo nội dung thông tin, bảo mật của mỗi hồ sơ, quyền truy cập từng tuyến và khi thay đổi thông tin trên hồ sơ, hệ thống sẽ tự động ghi lại lịch sử, thời gian và người đã thay đổi …

 


Trao đổi các thông tin phần mềm quản lý 

 


Trực tiếp hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm

 

        Việc tập huấn hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân với mục tiêu thiết lập hồ sơ sức khỏe cho từng người dân, từng bước thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn chuyển tuyến khám sức khỏe tiến tới mỗi người dân đều được quản lý theo dõi, chăm sóc y tế toàn diện liên tục.  Phát huy hiệu quả của hệ t hống y tế cơ sở. Nâng cao năng lực chuyên môn của các nhân viên y tế cơ sở góp phần giảm quá tài cho bệnh viên TW, tuyến cuối. Tạo lập cơ sở dử liệu toàn quốc để quản lý sức khỏe, theo dõi mô hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Nâng cao năng lực của mỗi người dân về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế và tích cực tham  gia bảo hiển y tế.  


Đình Tuấn