huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Hội đồng nhân dân xã Cẩm Bình kỳ họp thứ V, khóa XIX

12-29-2017

     Hội đồng nhân dân xã Cẩm Bình vừa tiến hành kỳ họp thứ V, khóa XIX để đánh giá kết quả kinh tế- xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 


kỳ họp thứ V, khóa XIX Hội đồng nhân dân xã Cẩm Bình 

 

       Năm 2017 xã Cẩm Bình triển khai nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền , sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân nên việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện.  Trong đó việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đã thực sự đi vào chiều sâu , hiệu quả, đến nay cơ bản các thôn đều đạt khu dân cư kiểu mẫu. Về sản xuất nông nghiệp bên cạnh duy trì diện tích sản xuất như lúa,  rau màu và phát triển chăn nuôi với  đàn trâu bò trên 620 con, tổng đàn lợn 9700 con … xã Cẩm Bình còn các phát triển các mô hình mới , đưa các giống cây con mới vào khảo nghiệm. Công tác tài chính ngân sách đảm bảo cân đối thu, chi. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, phát triển tốt; Quốc phòng- an ninh được đảm bảo.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
tham dự hội nghị

 

     Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, bên cạnh những kết quả đạt được nhiều đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế  và bàn các giải pháp thực hiện năm 2018. Trong đó phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 29 đã đề ra; tập trung phát triển đa dạng các loại hình kinh tế tại địa phương; chỉ đạo xây dựng mô hình cánh đồng lớn, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất lúa; thường  xuyên quan tâm chăm lo công tác giáo dục; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự.
 
 
 

Ý kiến tham luận các đại biểu tại hội nghị
 
   
Kỳ họp thứ V, HĐND xã Cẩm Bình, khóa XIX đã thông qua các tờ trình và Nghị quyết về:  Dự toán thu chi ngân sách và các loại quỹ  năm 2018; thu tiền đối ứng xây dựng nhà máy nước sạch; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và mục tiêu, giải pháp năm 2018.

 

Hoài Thương- Ngọc Long