huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác hội người mù năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

12-29-2017

      Hội người mù huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 


Hội nghị tổng kết công tác hội người mù năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

     Hội người mù huyện Cẩm Xuyên hiện có 367 hội viên tham gia sinh hoạt tại 27 chi hội xã, thị trấn. Trong năm qua, các cấp hội người mù trong toàn huyện đã đoàn kết thống nhất, bám sát nghị quyết các cấp hội cấp trên và nhiệm vụ của hội trong năm 2017 đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó hội đang quản lý khai thác nguồn vốn quỷ quốc gia hỗ trợ việc làm hơn 500 triệu đồng để tạo điều kiện cho hàng chục hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các hội viên đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả để góp phần nâng cao đời sống. Hội cũng tạo điều kiện cho hàng chục hội viên có việc làm và có thu nhập thường xuyên. Trong năm hội đã tổ chức đóng gói được 23 tạ tăm nhọn phun quế để bán ra thị trường. Cơ sở tẩm quất cổ truyền vẫn hoạt động có hiệu quả với thu nhập hội viên 2.5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó hội thường xuyên chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ cho gần 400 gia đình hội viên nhân các dịp lễ tết với số tiền gần 76 triệu đồng. Trích số tiền từ quỹ làm nghề, vận động từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ làm nhà cho 1 hội viên bị ảnh hưởng bão số 10 với số tiền hơn 50 triệu đồng. Số hội viên được hưởng bảo hiểm y tế là 220 người. Đến nay đời sống hội viên cơ bản được nâng cao, số hội viên nghèo giảm, số gia đình hội viên có thu nhập khá tăng cao … Bên cạnh những mặt đạt được, báo cáo tại hội nghị cũng nêu lên một số tồn tại khó khăn như cơ sở làm nghề tẩm quất chưa có phải đi thuê nên giảm phần thu nhập cho hội viên, làm tăm chưa có nhà độc lập nên còn phải mất nhiều công đoản xuất suất dẩn đến giá thành cao, giảm phần thu nhập cho hội … Tại hội nghị cũng đã nêu lên một số phương hướng cho nhiệm kỳ tới như tiếp tục ổn định tổ chức, khảo sát kết nạp thêm số lượng hội viên. Đôn đốc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích góp phần giúp hội viên tăng thu nhập về kinh tế, nâng cao đời sống …

 


Lãnh đạo phòng nội vụ huyện trao thưởng cho các cá nhân và tập thể

 

     Tại hội nghị đã có 1 tập thể và 3 cá nhân được Tỉnh hội người mù tặng giấy khen. Có 1 tập thể và 5 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích cho công tác hội trong năm qua.

 

Đình Tuấn