huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị tại huyện Cẩm Xuyên

12-23-2017

      Sau khi kiểm tra trực tiếp tại 2 xã Cẩm Thành và Cẩm Nhượng, Chiều ngày 23 tháng 12, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Hà Văn Thạch – UVBTV, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức.

      Làm việc với đoàn ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí UVBTV Huyện ủy.

 


Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Hà Văn Thạch – UVBTV, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức.

 

          Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị, huyện Cẩm Xuyen đã xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bước đầu đạt những kết quả quan trọng, từng bước xây dựng được hệ thống  tổ chức bộ máy, đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn từ huyện đến có sở theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan trong hệ thống chính trị, phù hợp vơi chức năng nhiệm vụ được giao.

        Việc thực hiện tinh giản được thực hiện đúng quy định, đảm bỏa nguyên tắc và trình tự thực hiện. Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức sáp nhập 82 trường học xuống  còn 71 trường; sáp nhập các tổ chức hội xã hội nghề nghiệp ở xã. Đến nay huyện Cẩm Xuyên đã cơ bản hoàn thành việc sáp nhập thôn xóm, trongh đó từ 2015 đến nay đã sáp nhập  từ 334 thôn  xuống còn  còn 246 thôn, giảm 88 thôn. Sau khi sáp nhập các thôn, các trường học, các trung tâm đều hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

       Về tinh giản bộ máy biên chế, trong 3 năm qua, huyện Cẩm Xuyên đã tinh  giản được 57 cán bộ, công chức, viên chức. Việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh được thực hiện có hiệu quả, có có 22 bí thư  bí thư cấp ủy là chủ tịch HĐND hoặc UBND, 6 phó bí thư cấp ủy là Chủ tịch HĐND. Trong qúa trình triển khai thực hiện, huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng được đội ngủ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo trong công việc; Trên cơ sở quy hoạch, huyện Cẩm Xuyên cũng cũng đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bộ theo đúng quy hoạch…

          Tại hội nghị, BTV huyện ủy Cẩm Xuyên cũng đã chia sẽ những khó khăn trong thực hiện tinh giản biên chế hiện nay, đồng thời cũng có những kiến nghị để xuất như: Đề nghị nghiên cứu tăng mức phụ cấp đối với đội ngủ cán bộ không chuyên trách các xã, cán bộ thôn xóm trong việc thực hiện kiêm nhiệm; Đề nghị TW, Tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sáp nhập các phòng, ban, ngành; các tổ chức xã hội có tính tương đồng về chức năng, nhiệm vụ để thống nhất trong tổ chức thực hiện…

 


Đồng chí Hà Văn Thạch – UVBTV, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy phát biểu yêu cầu " Huyện Cẩm Xuyên cần thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện tinh giản biên chế; Chủ động xây dựng mô hình tổ chức bộ máy  và cán bộ của các cấp, từng khối, ngành..."

 

          Tại buổi làm việc đồng chí Hà Văn Thạch – UVBTV, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả của huyện Cẩm Xuyên thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị; đồng thời tiếp thu những kiến nghị đề xuất của huyện trong thực hiện tinh giản biên chế; đồng chí Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian thời huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị TW 6 khóa XII; Cần xây dựng đề án để thực hiện đảm bảo chất lượng khoa học, thực tiễn, khả thi và hiệu quả; Gắn tinh giản biên chế với hiệu quả, hiệu lực thực hiện; Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, hành động và thể hiện quyết tâm chính trị cao; Tổ chức khảo sát đánh giá đúng thực trạng, tình hình trong từng cấp, từng khối cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ và thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy trình, quy định đề ra…

 

                                                          Hồng Phượng – Minh Sơn