huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

12-18-2017

      Ban thường vụ huyện uỷ Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết kiểm tra,giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy và đồng chí Biện Văn Thuyết, UVBTV huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đã chủ trì hội nghị.

     Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; ở xã thị trấn có các đồng chí bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, bí thư Đảng ủy, chi ủy trực thuộc, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn.

 


Đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy và đồng chí Biện Văn Thuyết, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đã chủ trì hội nghị tổng kết kiểm tra,giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 

     Trong năm 2017, cấp uỷ các cấp huyện Cẩm Xuyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm  vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt nhiều kết quả, chất lượng hiệu quả kiểm tra, giám sát được nâng lên so với trước. Theo đó BTV huyện uỷ Cẩm Xuyên đã thực hiện 13 cuộc kiểm tra, giám sát. Nội dung các cuộc kiểm tra bám sát các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra thực hiện Nghị quyết trung ương IV, khoá XII; Kiểm tra việc thực hiện kết luận 05 của BTV Tỉnh uỷ; việc thực hiện công tác đền bù sự cố môi trường biển, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM . Trong năm, cấp uỷ Đảng cơ sở cũng đã kiểm tra đối với 83 Đảng viên, 45 chi bộ, kết luận có 26 Đảng viên và 7 tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt một số nội dung. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ đã kiểm tra 8 tổ chức Đảng và thi hành kỷ luật 12 Đảng viên , cấp cơ sở đã thi hành kỷ luật trên 100 Đảng viên; tiếp nhận 5 đơn thư các loại và giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật đối các đảng viên vi phạm. 

 


 

     Để phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cấp mình, năm 2018 BTV huyện uỷ Cẩm Xuyên tiếp tục tăng cường việc lãnh đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thưc hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và giám sát chuyên đề theo quy định, đảm bảo khách quan và minh bạch; trên cơ sở đó để phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm , xử lý nghiêm minh khi có sai phạm, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn toàn huyện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.  

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu  tại hội nghị. 

 

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2018; Cấp ủy Đảng các cấp phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề  đảm bảo đúng quy trình, quy định…

 

Hoài Thương- Ngọc Long