huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Kiểm tra VSATTP Bếp ăn Bán trú tại các trường học.

12-14-2017

     Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không để ngộ độc về thực phẩm xẩy ra trong các trường học, UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức đoàn kiểm tra ATTP bếp ăn Bán trú tại các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện.

 


Làm việc với các trường học tại buổi kiểm tra

 

      Qua quá trình kiểm tra tại các trường thì kết quả: các bếp ăn bán trú tại các trường đều có cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ quá trình sơ chế, chế biến, chia thức ăn đảm bảo; Nhân viên chế biến được khám sức khẻo định kỳ, được cập nhật kiến thức ATTP theo quy định. Các bếp ăn đã tiến hành ký cam kết ATTP với chính quyền địa phương các cấp; Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm, ăn uống đảm bảo ATTP được xét nghiệm định kỳ theo quy định; Việc thực hiện lưu mẫu thức ăn được tiến hành thường xuyên và đúng quy trình; Nguồn thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua kiểm tra đánh giá của đoàn thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như : Trong qua trình chế biến vẫn còn một số nhân viên không mặc, mang bảo hộ lao động; ghi chép trong quá trình kiểm thực 3 bước chưa được đầy đủ...

 


Kiểm tra tại các khu vực bếp ăn

 

     Trong thời gian tới đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tiếp những cơ sở còn lại và cử cán bộ giám sát các cơ sở có tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo ATTP, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các trường học.

 

Ngọc Long.