huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại thôn An Việt, xã Cẩm Thành

07/12/2017

    Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ IV, HĐND huyện sắp tới, tổ đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên bầu tại xã Cẩm Thành do đồng chí Đặng Quốc Cương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn ,vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại thôn An Việt, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.

 


Tiếp xúc cử tri tại thôn An Việt, xã Cẩm Thành

 

    Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Cẩm Thành đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến các vấn đề nông nghiệp nông thôn, tài nguyên môi trường,  chế độ chính sách, y tế .  Trong đó nhiều ý kiến đã được cử tri quan tâm như : Chăn nuôi cần có cơ chế hỗ trợ ; quan tâm đến việc dồn điền đổi thửa, thực hiện tốt công tác cấm thả rông trâu bò trên đường Quốc lộ 1A,  tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.

 


Ý kiến cử tri thôn An Việt xã Cẩm Thành

 

    Nhiều cử tri cho rằng chế độ điều dưỡng cho thương binh bệnh binh cần được quan tâm sớm, giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến, hỗ trợ thiệt hại bão số 10. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Cẩm Thành đề  nghị  nước thải tại công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên cần có hướng xử lý sớm; việc nhà máy sản xuất đá quý đóng cửa lâu rồi nhưng việc bàn giao tài sản trên đất còn nhiều vấn đề nên có hướng xử lý để nhân dân sớm được sử dung đất; HTX môi trường hiện nay chưa có quỹ đất để hoạt động

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

 

     Phát biểu buổi tiếp xúc cử tri tại thôn  An Việt xã Cẩm Thành, đồng chí Đặng Quốc Cương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy tiếp thu, ghi nhận các ý kiến cử tri kiến nghị và trả lời một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng chí cũng chỉ đạo xã, các ban ngành cấp huyện làm rõ một số ý kiến băn khoăn của cử tri . Về tiếp xúc với cửa tri tại thôn An Việt xã Cẩm Thành đồng chí Đặng Quốc Cương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy đề nghị  xã Cẩm Thành xây dựng và ban hành NQ về văn hóa, xã hội , quan tâm đến các quy định, quy ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội và mong muốn xã Cẩm Thành phải quyết tâm cao hơn xây dựng xã NTM kiểu mẫu xứng đáng với truyền thống là đơn vị dẫn đầu.

 

Hoài Thương- Ngọc Long