huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên tập trung hoàn thành tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

11-28-2017

    Thực hiện kết luận thẩm định của đoàn Liên ngành tỉnh về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới , xã Cẩm Phúc và xã Cẩm Hưng huyện Cẩm Xuyên đã đạt 19/ 20 tiêu chí, còn 1 tiêu chí là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt, hiện nay Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện và cấp ủy chính quyền các xã đang tập trung chỉ đạo nhân dân hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn  mẫu trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

 

 
Bà con giáo dân ra quân hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình làm vườn mẫu

 

    Tại các thôn xóm cán bộ và nhân dân đã huy động nhân lực xây dựng bổ sung các hạng mục còn thiếu của tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó tập trung xóa bỏ vườn tạp, xây dựng hàng rào xanh tại các khu dân cư. Các thôn xóm đã huy động lực lượng trong nhân dân như hội phụ nữ, hội nông dân. Ngoài ra Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đã cử cán bộ hội về bám sát cơ sở và cùng làm với nhân dân. Huy động nhân lực  Ban chấp hành Hội LHPN của các xã đã về đích về chia sẽ kinh nghiệm và giúp đỡ nhân dân xây dựng vườn mẫu. 

 


Tập trung ưu tiên gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình neo đơn

 

    Trong xóa bỏ vườn tạp, ưu tiên các gia đình chính sách như Mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ gia đình gìa cả neo đơn . Sau khi xóa bỏ vườn tạp đã đưa vào trồng các cây mới nhằm nâng cao hiêu quả kinh tế vườn, tạo cảnh quan môi trường nông thôn tại các khu dân cư.

 


Các chi hội phụ nữ, nông dân cũng tham gia hỗ trợ các gia đình

 

    Với không khí lao động khẩn trương hai xã Cẩm Phúc và xã Cẩm Hưng , huyện Cẩm Xuyên đã tập trung chỉ đạo nâng cấp hoàn thiện các tiêu chí đã đạt và tiếp tục bổ sung các hạng mục ở tiêu chí  khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

 

Hoài Thương - Đình Tuấn