huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quân khu IV kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng tại Huyện Cẩm Xuyên

11-15-2017

       Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quân khu IV do Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó tư lệnh quân khu IV, làm trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tại huyện Cẩm Xuyên.

       Cùng đi có các đồng chí thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quân khu IV, các đồng chí đại diện Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Dự và làm việc cùng đoàn, ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương - Uỷ viên BCH đảng bộ tỉnh, bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện uỷ, các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện.

 


 
 Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quân khu IV do Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó tư lệnh quân khu IV, làm trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tại huyện Cẩm Xuyên.
 

       Tại buổi kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng quân khu IV đã kiểm tra các thủ tục, hồ sơ về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của cấp xã và huyện. Tiến hành kiểm tra kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh các đồng chí thuộc các đối tượng 3 và đối tượng 4 của Ban chỉ quân sự huyện, cơ quan, phòng ban và xã, thị trấn.

 


Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quân khu IV kiểm tra kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh các đồng chí thuộc các đối tượng 3 và đối tượng 4 của Ban chỉ quân sự huyện, cơ quan, phòng ban và xã, thị trấn.

 


... và kiểm tra hồ sơ

 

     Theo báo cáo của Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện, thời gian qua công tác giáo dục quốc phòng an ninh luôn được cấp uỷ chính quyền, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Cẩm Xuyên quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Vì vậy công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của huyện Cẩm Xuyên đã đạt được kết quả cao so với kế hoạch đề ra.  Từ năm 2015 đến nay đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là trên 10 nghìn người, đạt tỷ lệ 93%. Qua kiểm tra hồ sơ và kiến thức của các đối tượng kết quả 82% khá, giỏi. Sau khi được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân được nâng lên .

 


Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó tư lệnh quân khu IV phát biểu tại buổi kiểm tra công tác giáo dục an ninh quốc phòng ở huyện Cẩm Xuyên.

 

      Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó tư lệnh quân khu IV, lãnh đạo quân khu IV ghi nhận đánh giá cao những kết quả Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vè giáo dục quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các thông tin đại chúng , tuyên truyền giáo dục QPAN đến tận người dân. Hội đồng  giáo dục quốc phòng, an ninh tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình để nhân rộng và phát hiện những bất cập, vướng mắc đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

      Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngoc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quân khu IV, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng ,an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới .

 

Hoài Thương- Minh Sơn