huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Tuổi trẻ Cẩm Xuyên tổ chức hiệu quả hoạt động “ Ngày về cơ sở”

11-03-2017

     Thiết thực đồng hành, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí NTM, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện triển khai thực hiện hoạt động “Ngày về cơ sở” hỗ trợ các đơn vị xã, thị trấn xây dựng Nông thôn mới và chỉnh trang đô thị văn minh bằng các hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả tại cơ sở.

 

 


Đoàn viên thanh niên trường PTTH Hà Huy Tập và đoàn xã Cẩm Hà ra quân chỉnh trang vườn hộ tại xã Cẩm Hà.

 

      Trong 2 ngày (28 và 29/10), hơn 500 đoàn viên thanh niên thuộc các Chi đoàn Công an Huyện, UBND huyện, Trường THPT Hà Huy Tập, THPT Cẩm Bình, THPT Nguyễn Đình Liễn đã hỗ trợ các xã: Cẩm Hà, Cẩm Hưng, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Thịnh. Lực lượng ĐVTN đã hổ trợ chỉnh trang 2 vườn hộ tại Cẩm Hà,  hội quán thôn Xuân Lâu, Cẩm Thạch; San lấp 30 m3 đất đá làm mặt bằng bưu điện xã Cẩm Hưng; Vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại xã Cẩm Thịnh, Cẩm Thạch; Bu bảo vệ 150 gốc cây xà cừ đoạn đường lên Khu lăng mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Tổ chức trao tặng hơn 400 đầu sách hỗ trợ nông thôn mới Cẩm Hưng...

 

    
Đoàn viên trường PTTH Cẩm Bình và đoàn xã Cẩm Thạch chỉnh trang mặt bằng tại hội quán thôn Xuân Lâu, xã Cẩm Thạch.

 


Chi đoàn Công an huyện Cẩm Xuyên hổ trợ san lấp mặt bằng tại bưu điện xã Cẩm Hưng.
 

      Cùng với sự hổ trợ của Đoàn các cơ quan, Trường học, Đoàn các xã, thị trấn cũng đã huy động 1000 ĐVTN  ra quân  làm VSMT, chỉnh trang khuôn viên, nhà văn hóa thôn; làm hàng rào xanh, gắn pano tuyên truyền nông thôn mới; chỉnh trang hành lang an toàn lưới điện; xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu…

 

   
Huyện đoàn Cẩm Xuyên trao tặng hơn 400 đầu sách cho xã Cẩm Hưng.

 

      Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục triển khai đợt II chương trình “Ngày về cơ sở” đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công chỉnh trang vườn hộ, xóa bỏ vườn tạp, làm hàng rào xanh, hành lang đường giao thông nông thôn...

 

Huyện đoàn Cẩm Xuyên