huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí Thư huyện ủy kiểm tra xây dựng NTM tại xã Cẩm Minh

10-31-2017

    Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện vừa tiến hành kiểm tra tiến độ làm NTM tại xã Cẩm Minh.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
trao đổi với người dân về tiến độ làm NTM

 

     Là đơn vị  đăng ký về đích NTM năm 2017, thời điếm hiện nay cấp ủy đảng chính quyền xã Cẩm Minh đang huy động toàn lực nhân dân ra quân hoàn thành các tiêu chí còn thiếu trong xây dựng NTM. Trong đó ngươi dân thôn 6 đã huy động lực lượng ra quân làm tuyến kênh mương thoát nước có chiều dài 200 m. Xây dựng bồn hoa và bờ rào tại hội quán thôn 4 và hành lang tại tuyến đường của thôn 3. Khí thế người dân ra quân hết sức sôi động, mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, cấp ủy Đảng chính quyền Cẩm Minh đã huy động sự đóng góp, hỗ trợ từ các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Đến nay đã hoàn thành 12 tiêu chí, một số tiêu chí khác đạt từ 80 đến 90 %.

 


Khí thế ra quân làm NTM của người dân Cẩm Minh hết sức sôi động

 

    Tại các đơn vị thôn xóm, đồng chí Đặng Cương, UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu ra quân của người dân các thôn xóm xã Cẩm Minh. Đồng thời mong muốn trong thời điềm gấp rút của chương trình xây dựng NTM hiện nay, Cẩm Minh cần nỗ lực hôn nữa, huy động cán ban nghành liên quan tập trung cao cho công tác chỉ đạo, xuống cơ sở cùng vào cuộc với người dân phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM năm 2017.

 

Đình Tuấn