huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tháng 10, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới

10-31-2017

     Thường trực huyện ủy Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị giao ban nông thôn mới để đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 10, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới. Các đồng chí Đặng Quốc Cương-  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt, Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị . Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, UVBTV huyện ủy, trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện.

 


Hội nghị giao ban nông thôn mới để đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 10
 nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới. 

 

      Trong tháng 10 với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cao của thường trực huyện ủy, BCĐ NTM chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Trong đó, đã thành lập mới được 4 mô hình , 3 tổ hợp tác và 1 doanh nghiệp , triển khai xây dựng trên 100 vườn mẫu ở các thôn. Tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 đến nay, Cẩm Phúc đạt 17 tiêu chí, Cẩm Minh 12 tiêu chí , Cẩm Thạch 11 tiêu chí , Cẩm Hưng 10 tiêu chí . Đối với nhóm xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu đang đẩy mạnh hoàn thiện khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, nhất là tập trung vào các nội dung chỉnh trang vườn hộ và hàng rào xanh.

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong tháng 10 xây dựng NTM vẫn còn một số tồn tại khó khăn, trong đó: tiến độ thực hiện các tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 còn chậm nhất là xây dựng khu dân mẫu, vườn mẫu kết quả đạt được còn thấp so với cam kết.  

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
phát biểu tại hội nghị

 

    Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các xã đăng ký về đích năm 2017 tiếp tục hoàn thiện các tiêu  chí trước ngày 10 tháng 11 huyện sẽ đánh giá lại và chuẩn bị cho tỉnh đánh giá đạt chuẩn; đối với các xã đăng ký năm 2018 xây dựng khung kế hoạch, nội dung xây dựng NTM;  chuẩn bị công tác thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tạo sức lan tỏa trong xã hội; các xã, thị trấn tập trung cao chỉ đạo cho sản xuất vụ đông; tập trung cho công tác thu ngân sách.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
phát biểu kết luận tại hội nghị

 

   Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu : các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện khâu nối với các sở, ngành về làm việc, kiểm tra , rà soát các tiêu chí cho các xã một cách cụ thể; các phòng giúp các xã hoàn thiện hồ sơ cho các tiêu chí còn thiếu; các đơn vị bưu chính viễn thông, điện lực ưu tiên khắc phục hệ thống đường xây tại 4 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017; các đồng chí trong BTV huyện ủy đánh giá lại tổ công tác; các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua hướng về ngày hội đại đòan kết toàn dân.

 

Hoài Thương- Đình Tuấn