huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Phúc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM trước ngày 10 tháng 11 năm 2017

10-30-2017

      Là xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, hiện nay xã Cẩm Phúc đạt 17 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu.

 

      Xác định thời gian không còn nhiều của năm 2017, để phấn đấu đạt chuẩn NTM, hiện nay cấp ủy chính quyền xã Cẩm Phúc đang tập trung cao, chỉ đạo các thôn xóm bổ sung các hạng mục còn thiếu ở các tiêu chí, nhất là khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Hiện nay nhân dân rất phấn khởi , tranh thủ mọi thời gian thực hiện chỉnh trang lại một số tuyến đường ở khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo tiêu chí . Với quyết tâm cao Cẩm Phúc phấn đấu hoàn thành các  hạng mục còn lại trước ngày 10 tháng 11 năm 2017.        

 


Nhân dân Cẩm Phúc đang tập trung cao cho chỉnh trang các tuyến đường.

 

      Được biết thời gian qua thực hiện xây dựng NTM cấp ủy ,chính quyền nhân dân xã Cẩm Phúc đã có nhiều nỗ lực đạt được nhiều kết quả làm thay đổi bộ mặt làng quê. Trong tháng 10 đã trồng mới 2700m hàng rào xanh, 200m thảm hoa sam trên các tuyến điểm nhấn của các thôn 2, thôn 3 và thôn 5, chỉnh trang một số điểm dọc trục đường tỉnh lộ 4, khu trung tâm xã , tiến hành lắp đặt 130 bóng điện chiếu sáng tại thôn 1 và chỉnh trang 70 vườn trên toàn xã .

 

Hoài Thương