huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội nông dân Thị trấn Cẩm Xuyên ra quân xây dựng và chỉnh trang đô thị

10-30-2017

      Với tinh thần chung sức xây dựng đô thị văn minh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong những ngày này cán bộ, hội viên hội nông dân Thị trấn Cẩm Xuyên đã ra quân thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi.

 


Hội nông dân Thị trấn Cẩm Xuyên ra quân làm kênh mương bê tông ở Tổ dân phố 4...

 

      Hội nông dân Thị trấn Cẩm Xuyên đã huy động cán bộ Hội nông dân của các tổ dân phố hổ trợ các gia đình trồng cây Thanh Long đỏ dựng cột bê tông; Huy động hàng trăm cán bộ, hội viên ra quân làm mương bê tông ở các Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 6, trồng hoa, cây xanh ở Tổ dân phố 2 – Đây là tổ dân phố được UBND Thị trấn Cẩm Xuyên chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

 

 


 .... Và trồng hoa ở Tổ dân phố 2, Thị trấn Cẩm Xuyên.

 

     Trong thời gian tới, Hội nông dân Thị trấn Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục huy động cán bộ, hội viên tiếp tục ra quân làm kênh bê tông, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, trồng cây xanh, làm vệ sinh môi trường, tiếp tục chỉnh trang các tuyến đường Hội nông dân tự quản.

 

                                      Hồng Phượng – Hương Thành