huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Người chỉ huy trưởng quân sự gương mẫu trong mọi phong trào

10-30-2017

      Trong những năm qua lực lượng cán bộ chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn nhiệm vụ xây dựng quân sự - quốc phòng tại địa phương. Anh  Hà Huy Vũ, chỉ huy trưởng ban CHQS xã Cẩm Duệ là một tấm gương như vậy.

 


Anh  Hà Huy Vũ, Chỉ huy trưởng ban CHQS xã Cẩm Duệ ( Người đứng)  hội ý với dân quân tự vệ xã. 

 

      Năm 2006 anh Hà Huy Vũ được phân công giữ chức vụ Chỉ huy trưởng ban CHQS xã Cẩm Duệ. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, chỉ huy trưởng ban CHQS Hà Huy Vũ đã có nhiều tham mưu tích cực cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự- quốc phòng của địa phương. Duy trì tốt thời gian sinh hoạt trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với công an xã tổ chức tuần tuần tra canh gác trong các ngày lễ, giải quyết các vụ việc phát sinh và các hoạt động địa phương tổ chức.  Đặc biệt sau khi cấp trên phát động phong trào thi đua quyết thắng, chỉ huy trưởng ban CHQS Hà Huy Vũ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí. Trong 11 năm qua, dưới sự điều hành của chỉ huy trưởng ban CHQS xã Hà Huy Vũ, công tác quân sự- quốc phòng xã Cẩm Duệ luôn dẫn đầu toàn huyện, từ tuyển gọi quân vượt chỉ tiêu trên giao, kết quả hội thao hàng năm đều đạt 100 khá, giỏi.

     Ông Trần Xuân Long, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên khẳng định: “đồng chí Hà Huy Vũ, Chỉ huy trưởng ban CHQS xã Cẩm Duệ là một tấm gương sáng năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Trong quá trình làm việc đồng chí đã có nhiều tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, từ công tác tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh”.

      Trong quá trình xây dựng lực lượng để đảm bảo về số lượng, chất lượng nhất là lực lượng dân quân tự vệ trong toàn xã, Chỉ huy trưởng ban CHQS Hà Huy Vũ đã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên  đội ngủ dân quân tự vệ, dự bị động viên vừa tham gia tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, huấn luyện gắn với phát triển kinh tế, tạo việc làm  tăng nguồn thu nhập, từ đó nhằm đảm bảo quân số ổn định ở địa phương. Bản thân anh là cũng là người đầu tàu gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình.Từ đó động viên cán bộ, anh em đồng chí đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình. 

 


 Trong quá trình xây dựng lực lượng để đảm bảo về số lượng, chất lượng nhất là lực lượng dân quân tự vệ trong toàn xã, Chỉ huy trưởng ban CHQS Hà Huy Vũ đã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên  đội ngủ dân quân tự vệ, dự bị động viên vừa tham gia tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, huấn luyện gắn với phát triển kinh tế, tạo việc làm  tăng nguồn thu nhập, từ đó nhằm đảm bảo quân số ổn định ở địa phương.

 

      Anh Lưu Văn Kỳ, ban CHQS xã Cẩm Duệ , huyện Cẩm Xuyên chia sẽ: “Đồng chí Hà Huy Vũ là một cán bộ nghiêm túc, mẫu mực trong công việc được anh em , đồng chí tín nhiệm cao. Trong cuộc sống đời thường đồng chí Vũ đã thường xuyên giành thời gian quan tâm đến đời sống anh em, giúp anh em đồng chí tháo gỡ nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là giúp đỡ làm ăn phát triển kinh tế” .

      Với nhiều đóng góp, nỗ lực phấn đấu nhiều năm của đồng chí Hà Huy Vũ, ban CHQS xã Cẩm Duệ nhiều năm liên tục là đơn vị thi đua quyết thắng. Cá nhân chỉ huy trưởng ban CHQS xã Cẩm Duệ, Hà Huy Vũ đã được Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh và cấp ủy chính quyền, các ban ngành các cấp trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ, xây dựng LLDQ TV, điển hình chiến sỹ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng.

     Những kết quả đạt được là rất đáng tự hào nhưng khi được hỏi về thành tích của bản thân anh Hà Huy Vũ cho biết: “ thành tích lớn nhất của tôi đó chính là niềm tin của anh em, đồng chí, của cấp ủy chính quyền và của nhân dân đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu cùng với địa phương xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh.”  

 

Hoài Thương- Ngọc Long