huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Vịnh sản xuất cây dược liệu đưa lại hiệu quả kinh tế cao

10-11-2017

      Thực hiện liên kết sản xuất hàng hóa theo hướng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, trong những năm qua các hộ dân trong HTX sản xuất cây dược liệu thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh đã có thu nhập ổn định từ trồng cây dược liệu.

 

      HTX sản xuất cây dược liệu thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh là một trong những HTX trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên thực hiện liên kết với công ty cổ phần dược Hà Tĩnh trồng cây nguyên liệu. Hiện nay HTX trồng chủ yếu các loại cây kim tiền thảo, mã đề, xương quạt với quy mô 5 ha. Mỗi năm xuống giống một lần và cho thu hoạch ba đợt, trung bình mỗi sào cho hiệu quả kinh tế 5 đến 6 triệu đồng. Hiện nay HTX đang phối hợp với Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh tổ chức trồng khảo nghiệm cây diệp hạ châu và cây trạch tả, nếu thành công sẽ nhân ra diện rộng.

 


Xã viên HTX cây dược liệu chăm sóc cây mã đề.

 

      Ông Trần Văn Hồng, HTX sản xuất cây dược liệu thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh: “ Cùng một diện tích so với loại cây khác thì cây dược liệu này năng suất gấp ba lần và chúng tôi nghỉ cứ như thế này mà sau này công ty dược cứ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất và mở rộng diện tích sản xuất.

      Bà Nguyễn Thị Văn, HTX sản xuất cây dược liệu thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh: “Sau khi ký kết bao tiêu sản phẩm cây dược liệu với Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh, bà con nhân dân tăng thêm được nguồn thu nhập ổn định, đặc biệt sản phẩm của bà con làm ra sẽ không lo đầu ra nữa, chúng tôi rất mong muốn được liên kết lâu dài và mở rộng diện tích sản xuất, nhằm tăng thêm thu nhập”.

 


Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

 

      Năm 2017, HTX thu hoạch được gần 40 tấn dược liệu cung cấp cho công ty cổ phần dược Hà Tĩnh. Điều đáng nói là sau khi ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty thì ý thức tuân thủ các quy định sản xuất được người dân thực hiện nghiêm túc. Từ việc chọn giống, xuống giống và chăm sóc cây trồng, đặc biệt không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng đến khi thu hoạch, bảo quản sản phẩm đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó hình thành thói quen sản xuất hàng hóa cho người dân, thay đổi tập quán và tư duy trong sản xuất.

 


Được Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh bao tiêu sản phẩm nên các xã viên HTX rất yên tâm sản xuất.
 

     Theo nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Công ty và nguyện vọng của bà con nông dân, năm 2018 xã Cẩm Vịnh mở rộng vùng quy hoạch, để bà con nông dân mở rộng diện tích sản xuất lên quy mô lớn hơn. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên “ HTX trồng cây dược liệu năm 2017 cho thu nhập rất là khá, mặc dầu thời tiết không thuận lợi nhưng đến thời điểm hiện nay đã cho thu nhập 3 vụ, cho thu nhập 7 - 8 triệu đồng trên 1 sào. Trong thời gian tới UBND xã sẽ làm việc với Công ty để tiếp tục ký kết mở rộng diện tích, ổn định bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con sản xuất, nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống.”

 


Trong thời gian tới UBND xã sẽ làm việc với Công ty để tiếp tục ký kết mở rộng diện tích, ổn định bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con sản xuất, nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

 

     Sản xuất liên kết theo hướng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Đây thực sự là hướng đi mới trong qúa trình tái cơ cấu nông nghiệp, lựa chọn giống cây trồng phù hợp đưa lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích.

 

                                      Hoài Thương – Ngọc Long