huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Hưng đẩy mạnh làm GTNT phấn đấu hoàn thành về đích NTM năm 2017

10-10-2017

     Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng với quyết tâm hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM năm 2017. Xã Cẩm Hưng đã huy động người dân ra quân lao động san sữa mặt bằng để làm tuyến đường liên xã tại thôn Hưng Trung.

 


Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng nhân dân Cẩm Hưng vẫn ra quân lao động mở rộng các tuyến đường.
 

     Thôn Hưng Trung là thôn được xã Cẩm Hưng chọn xây dựng thôn mẫu trong xây dựng NTM. Với quyết tâm hoàn thành tiêu chí về đường giao thông theo kế hoạch đề ra. Trong những ngày qua thôn đã huy động hơn 320 hộ dân ra quân làm nền đường để mở rộng làm tuyến đường liên xã có chiều dài 630 m. Điều đáng nói, tuy thời tiết mưa, nhưng người dân tham gia rất nhiệt tình. Cùng với đó cấp ủy, chính quyền, MTQQT và các đoàn thể xã Cẩm Hưng cũng cũng đã xuống động viên tinh thần và cùng tham gia lao động. 

 


Nhân dân dọn dẹp cỏ, rác về nơi tập kết theo đúng quy định.
 

     Trong quá trình làm Cẩm Hưng đã cho di dời 850 m tường rào, người dân tham gia hiến hơn 2000m2 đất. Huy động hàng trăm ngày công để san sữa mặt bằng đổ cấp phối trên 1000m khối đất, 200m khối đá mi để làm nền đường, làm 500 m rãnh thoát nước. Bên cạnh đó, hiện nay người dân cũng tích cực chỉnh trang vườn hộ, làm hơn 2200 m hàng rào xanh dọc các trục đường thôn xóm. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền Cẩm Hưng đã chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động nên đã tạo sự đồng thuận và tham gia nhiệt tình của nhân dân trong xây dựng NTM. Được biết đến nay Cẩm Hưng đã hoàn thành 12 tiêu chí NTM, có 5 tiêu chí đạt từ 85% đến 90%.

 


 

     Với quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Cẩm Hưng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để hoàn thành về đích NTM năm 2017 theo kế hoạch đã đề ra.

 

Đình Tuấn – Danh Cường