huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Hội CCB xã Cẩm Hòa ra quân giải tỏa hành lang giao thông xây dựng NTM

10-06-2017

      Hội CCB xã Cẩm Hòa vừa tổ chức huy động hội viên ra quân giải tỏa hành lang giao thông làm tuyến đường liên xã trong xây dựng NTM.

 


Phá dỡ các tường rào làm đường giao thông nông thôn

 

    Toàn hội CCB xã Cẩm Hòa có gần 450 hội viên ở 8 chi hội thôn xóm. Trong vòng 1 tuần sẽ có 4 chi hội với số lượng trên 160 hội viên CCB ra quân tham gia giải tỏa tuyến đường hanh lang dài 3,4 km để xã Cẩm Hòa làm đường liên xã. Cùng với sự hỗ trợ của các ca máy xúc, các hội viên đã tham gia rất tích cực với tinh thần xây dựng NTM. Nhiều bức tường rào kiên cố đã được dỡ bỏ, gạch đá được giải tỏa vận chuyển nhằm tao hành lang thông thoáng. Điều đáng nói nhiều hội viên CCB bên cạnh đóng góp công sức cũng tham gia hiến hàng chục m tường rào, hàng trăm m2 đất và nhiều công trình kiên cố với trị giá hàng chục triệu đồng để xã làm đường. Dự kiến tuyến đường sẽ được mở rộng 12 m với mỗi bên hành lang có rãnh thoát nước đi qua.

 


Hội viên CCB Cẩm Hòa luôn đi đầu, tích cực tham gia xây dựng NTM tại địa phương

 

    Được biết Hội CCB Cẩm Hòa thời gian qua cũng tham gia tích cực nhiều phong trào xây dựng NTM của xã như xây dựng 7/10 vườn mẫu. hiến tặng 340 m tường rào kiên cố, gần 1000m2 đất để làm các tuyến đường giao thông. Xây dựng được 3 mô hình kinh tế cho thu nhập cao …

 

Đình Tuấn