huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Huyện Cẩm Xuyên Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước

10-04-2017

     Chiều ngày ( 3/10), Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.  Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Thạch – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã về dự hội nghị.

 


Các đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực Huyện ủy đã chủ trì hội nghị.

  

     Huyện Cẩm Xuyên hiện có 51 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 27 Đảng bộ xã, thị trấn; 24 Đảng bộ, chi bộ cơ quan với hơn 10.500 Đảng viên. Bộ máy chính trị từ huyện đến cơ sở cơ bản đảm bảo biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên; các tổ chức Đảng ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy được vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên.

 

 

      Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, trong những năm qua, BTV Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng, đào tạo, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đảm bảo dân chủ, theo đúng các quy định, hướng dẫn. Việc đánh giá cán bộ và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, tỷ lệ cán bộ công chức lãnh đạo xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80-85%.

     Về công tác đào tạo, từ năm 2010 đến nay, huyện đã cử  hàng trăm cán bộ đi đào tạo từ sơ cấp, trung cấp đến cao học, trong đó có 1 tiến sỹ, 21 thạc sỹ, 94 đại học; 29 cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 263 Trung cấp; 156 sơ cấp. Huyện cũng đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ngành, đoàn thể là 278 lượt người; tập huấn cho hơn 2752 lượt cán bộ thôn, xóm.

     Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, từ năm 2010 đến nay, đã luân chuyển từ tỉnh về huyện 19 đồng chí; từ huyện lên tỉnh 11 đồng chí; huyện về xã 4 đồng chí; xã lên huyện 7 đồng chí; xã sang xã 2 đồng chí. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ luân chuyển đều khẳng định được năng lực, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, ổn định tình hình, đoàn kết thống nhất, được cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng,  từng bước đưa phong trào địa phương và đơn vị ngày càng phát triển.

     Cẩm Xuyên cũng đã thực hiện chủ trương thí điểm kiện toàn các chức danh bí thư  Đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, UBND. Sau thí điểm ở xã Cẩm Nhượng, đến nay toàn huyện đã có 16 đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã; 6 đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

 


Với những kết quả đạt được, tại hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên đã tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

 

      Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước vẫn còn những hạn chế như: Hệ thống văn bản về công tác tổ chức cán bộ chưa hoàn thiện, một số nội dung còn chồng chéo; cơ cấu tổ chức bộ máy còn cồng kềnh; Công tác luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở, từ cơ sở về huyện, từ khối Đảng, đoàn thể sang chính quyền còn có những khó khăn về quy trình, thủ tục; Công tác quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ Huyện đoàn còn hình thức; Một số chính sách đối với công tác cán bộ như điều kiện làm việc, chính sách cán bộ chưa được tham mưu kịp thời…

 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thạch - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Cẩm Xuyên đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của BCH Trung ương khóa VIII, đồng thời nhấn mạnh " Huyện cần chọn một số khâu trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ ..."
 

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thạch - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Cẩm Xuyên đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của BCH Trung ương khóa VIII. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại và đề nghị huyện Cẩm Xuyên khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, Huyện cần chọn một số khâu trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ như: công tác đánh giá cán bộ phải đảm bảo cụ thể, gắn thực tiễn, tránh tình trạng chung chung; đảm bảo tính dân chủ, công minh, công khai trong công tác cán cộ; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ ở cơ sở…

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa lâu dài và có ý nghĩa quan trọng; Vì vậy các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết TW 4 ( khóa XII)...

 

     Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước; Bên cạnh đó đồng chí Bí thư huyện ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII), đồng thời nhấn mạnh: Công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa lâu dài và có ý nghĩa quan trọng, là gốc của mọi công việc; Vì vậy các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, hướng dẫn về công tác tổ chức và cán bộ; Gắn công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

   Tại hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên đã tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

 

                                                          Hồng Phượng – Minh Sơn