huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đồng chí Bí thư huyện ủy kiểm tra sản xuất vụ đông ở các xã, thị trấn

10-02-2017

    Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện vừa kiểm tra sản xuất  vụ Đông tại 4 xã Cẩm Hòa, xã Cẩm Phúc, xã Cẩm Quang và Thị trấn Thiên Cầm.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra sản xuất  vụ Đông và động viên nhân dân  tại 4 xã Cẩm Hòa, xã Cẩm Phúc, xã Cẩm Quang và Thị trấn Thiên Cầm sản xuất.  

 

     Sau khi có đề án sản xuất vụ Đông của huyện, tranh thủ thời tiết khá thuận lợi thời gian này bà con nông dân đã ra đồng làm đất xuống giống cây trồng vụ đông.  Kiểm tra  tại 4 xã Cẩm Hòa, Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Phúc và xã Cẩm Quang đồng chí Đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các thôn xóm, bà con nông dân sản xuất cây trồng vụ đông nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời  tuyên truyền hướng dẫn người dân sản xuất cây trồng vụ đông đảm bảo kế hoạch đề ra, quyết tâm không để đất trống.

 


Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian này, bà con nông dân Cẩm Xuyên đang tập trung sản xuất cây vụ Đông.

 

     Trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng để sản xuất, huyện Cẩm Xuyên sẽ xây dựng các mô hình tập trung như cây khoai lang chất lượng cao, cây dược liệu; tập trung phát triển kinh tế vườn, đặc biệt là vườn mẫu theo tiêu chí  xây dựng NTM; thực hiện đa cây, đa thời vụ, lấy giá trị sản xuất và thu nhập trên một đơn vị diện tích để thực hiện, phấn đấu đạt  mực cao nhất cả về diện tích, năng suất và sản lượng, nhằm bù đắp thiếu hụt các chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp năm 2017…

 


Cẩm Xuyên quyết tâm đưa sản xuất vụ Đông thành vụ chính.

 

     Theo đó, huyện Cẩm Xuyên phấn đấu gieo trỉa 670 ha rau; gần 240 ha khoai, trong đó có gần 45 ha khoai lang chất lượng cao, sản xuất tập trung; 95 ha ngô, trong đó có gần 95 ha ngô sinh khối, còn lại là diện tích ngô lấy hạt. Bên cạnh đó huyện cũng sẽ trồng mới 8 ha cam, duy trì 12 ha cây dược liệu; Về chăn nuôi, duy trì đàn lợn siêu nạc từ 70 – 80 ngàn con, không để nhân dân tự ý tăng đàn, xây dựng thí điểm 2 – 4 mô hình chăn nuôi lợn truyền thống; duy trì đàn gia cầm xấp xỷ 950 ngàn con; đàn bò từ 34 – 35 ngàn con, đàn trâu thịt hơn 9200 con;  nuôi trồng hơn 150 ha thủy sản…

 

Hoài Thương- Minh Sơn