huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XI năm 2017

09-29-2017

      Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XI năm 2017 cho 81 học viên là Đảng viên thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện. Dự buổi lễ ở tỉnh có đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Đình Phi – UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy; Đồng chí Trần Đình Hải – UVBTV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo lớp Sơ cấp lý luận chính trị, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các ban xây dựng Đảng tham dự.

 

      Trong thời gian 2 tháng các học viên sẽ được giáo viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt những kiến thức cơ bản về: Những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Công nghiệp hóa nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ; Kinh tế thị trường, định hướng XHCN; Vấn đề quốc phòng – an ninh, đối ngoại; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; Phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội…Bên cạnh đó, ngoài những tiết học lý thuyết các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế cuối khóa, ôn tập và tham dự kỳ thi cuối khóa theo quy định.

       Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên biết vận dụng những kiến thức lý luận Mác – Lênin và đường lối quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình, một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn , tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

 

Minh Sơn – Phương Thảo