huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Tập huấn đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”

09-25-2017

     UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tập huấn đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” và hướng dẫn thực hiện “tiêu chí thủy lợi theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020”. Dự hội nghị ở tỉnh có các đồng chí  lãnh đạo, cán bộ Chi cục thủy lợi- Sở NN và PTNT Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Hội nghị tập huấn đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”

 

    Tham gia lớp tập huấn có trên 300 đại biểu là cán bộ, công chức cấp xã và bí thư chi bộ, thôn trưởng thuộc 11 xã : Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Thăng, Cẩm Nam, Cẩm Yên, Cẩm Lạc, Cẩm Quang, Cẩm Huy, Cẩm Vịnh, Cẩm Hà và Cẩm Lĩnh.

    Trong thời gian một buổi các đồng chí tham gia lớp tập huấn đã được  trang bị  các nội dung quan trọng của đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” như : giới thiệu về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; chuẩn bị kế hoạch thực hiện; đánh gía rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; xây dựng và thực hiện  kế hoạch phòng chống thiên tai; giám sát và đánh giá kế hoạch có sự giám sát của cộng đồng. Cũng tại lớp tập huấn các Chi cục thủy lợi - Sở NN và PTNT Hà Tĩnh đã hướng dẫn, đánh giá tiêu chí thủy lợi theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020.

     Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị và củng cố kiến thức về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ, công chức, bí thư chi bộ và thôn trưởng, từ đó góp phần triển khai , thực hiện một cách có hiệu quả nhiệm vụ từ cơ sở và thực hiện tiêu chí thủy lợi đối với các xã đạt chuẩn NTM.

 

Hoài Thương - Minh Sơn