huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính

09-21-2017

     Xác định vụ đông năm 2017 là vụ sản xuất chính trong năm, nhằm bù đắp thiếu hụt các chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đó là quan điểm chỉ đạo của huyện Cẩm Xuyên tại hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2017.

     Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Ngọc Hà – Trưởng phòng NN – PTNT huyện.

    Dự hội nghị có đồng chí đại diện lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chi cục thú y Tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh; Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí UVBTV huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; các doanh nghiệp đầu tư phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp vào huyện Cẩm Xuyên; giám đốc HTX, THT rau, củ quả trên đất cát; thôn trưởng các thôn dự kiến sản xuất mô hình khoai lang, ngô sinh khối tập trung.

 

         
Huyện Cẩm Xuyên  triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2017.

 

          Trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng để sản xuất, huyện Cẩm Xuyên sẽ xây dựng các mô hình tập trung như cây khoai lang chất lượng cao, cây dược liệu; tập trung phát triển kinh tế vườn, đặc biệt là vườn mẫu theo tiêu chí  xây dựng NTM; thực hiện đa cây, đa thời vụ, lấy giá trị sản xuất và thu nhập trên một đơn vị diện tích để thực hiện, phấn đấu đạt  mực cao nhất cả về diện tích, năng suất và sản lượng, nhằm bù đắp thiếu hụt các chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp năm 2017… Theo đó, huyện Cẩm Xuyên phấn đấu gieo trỉa 670 ha rau; gần 240 ha khoai, trong đó có gần 45 ha khoai lang chất lượng cao, sản xuất tập trung; 95 ha ngô, trong đó có gần 95 ha ngô sinh khối, còn lại là diện tích ngô lấy hạt. Bên cạnh đó huyện cũng sẽ trồng mới 8 ha cam, duy trì 12 ha cây dược liệu; Về chăn nuôi, duy trì đàn lợn siêu nạc từ 70 – 80 ngàn con, không để nhân dân tự ý tăng đàn, xây dựng thí điểm 2 – 4 mô hình chăn nuôi lợn truyền thống; duy trì đàn gia cầm xấp xỷ 950 ngàn con; đàn bò từ 34 – 35 ngàn con, đàn trâu thịt hơn 9200 con;  nuôi trồng hơn 150 ha thủy sản…

 


Cẩm Xuyên: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính.

 

      Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo; để cho nhân dân thấy rõ ý nghĩa, lợi ích, hiệu quả và phương pháp tiến hành sản xuất vụ đông; thực hiện tốt quy hoạch vùng sản xuất tập trung; thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng ban hành các chính sách hỗ trợ, trong đó huyện hỗ trợ 50% kinh phí mua giống khoai lang với quy mô 1 ha trở lên; hỗ trợ 30 % kinh phí mua giống quy mô 3ha trở lên với tổng kinh phí dự tính khoảng gần 220 triệu đồng.

 


Đồng chí Lê Quang Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ phát biểu tại hội nghị thể hiện quyết tâm sản xuất vụ đông đạt kết quả. Cẩm Mỹ là một trong những địa phương được quy hoạch sản xuất ngô sinh khối và khoai lang tập trung. Theo đó, xã có kế hoạch sản xuất 30 ha ngô sinh khối, 7,5 ha khoai lang.

 

     Tại hội nghị, các xã, các thôn xóm có quy hoạch phát triển vùng xuất mô hình khoai  lang, ngô sinh khối tập trung đã phát biểu thể hiện quyết tâm sản xuất vụ đông đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó cũng mong muốn huyện, các ngành chuyên môn hỗ trợ, phối hợp chặt chẻ để cung ứng nguồn giống, phân bón đảm bảo chất lượng; hướng dẫn quy trình kỹ thuật chặt chẽ; Huyện và xã có khâu nối để thực hiện việc liên kết có kết quả, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh; Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn: tuyên truyền, quán triệt đề án đến tận chi bộ, làm cho nhân dân hiểu sản xuất vụ đông là sản xuất cho dân,  để góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân...

 

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh; Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn: tuyên truyền, quán triệt đề án đến tận chi bộ, làm cho nhân dân hiểu sản xuất vụ đông là sản xuất cho dân,  để góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân; Ngành chuyên môn tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trong các cuộc sinh hoạt thôn, xóm để cho nhân dân hiểu về kỷ  thuật  trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng mong muốn các ngành chuyên môn của Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân dân công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi…

 


 Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các địa phương phải xây dựng đề án chi tiết, cụ thể, tập trung triển khai thực hiện  đảm bảo mục tiêu, kế hoạch sản xuất vụ đông, nhằm bù đắp thiếu hụt chỉ tiêu phát triển nông nghiệp năm 2017, đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội...

 

      Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Sản xuất vụ đông năm nay, nhằm bù đắp thiếu hụt chỉ tiêu phát triển nông nghiệp năm 2017, đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội; Các địa phương phải xem đây là chỉ tiêu quan trọng, xây dựng đề án chi tiết, cụ thể để thực hiện đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, địa phương nào không hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ đông gia coi như không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017; Ngay sau cuộc họp, đồng thời với khắc phục hậu quả mưa bão, triển khai thực hiện, nắm bắt lịch thời vụ để triển khai sản xuất theo đúng quy trình kỷ thuật; Các phòng, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện; trong đó ngành chuyên môn chú trọng kiếm soát chặt chẽ chất lượng giống, phân bón;  Các thành viên được phân công chỉ đạo cơ sở, các tổ chức, đoàn thể  bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất vụ đông năm 2017 đạt kết quả cao nhất…

 

                                                Hồng Phượng – Minh Sơn