huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Công đoàn huyện Cẩm Xuyên một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn nổi bật

09-21-2017

      Với phương châm “Hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy người lao động làm đối tượng vận động’’, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

 


BTV Huyện ủy Cẩm Xuyên duyệt Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 

     Công đoàn huyện Cẩm Xuyên hiện có hơn 5200 đoàn viên, sinh hoạt ở 135 tổ chức công đoàn cơ sở. Trong những năm qua, các cấp công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp công đoàn để triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, xứng đáng là chổ dựa vững chắc của người lao động. Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững vàng về chính trị, có trình độ văn hoá cao, trình độ kỹ thuật tay nghề giỏi, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, công vụ, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh toàn diện.

     Trong những năm qua, Công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tập trung tuyên truyền cho CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp, nhất là những vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia, tạo được bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của CNVCLĐ.

 


Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong các ngành nghề, lĩnh vực như “ xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" trong khối hành chính sự nghiệp.

 

     Với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, phong trào thi đua yêu nước, với được đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua  “Lao động giỏi, lao động sáng tạo; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả  sản xuất, kinh doanh”. Phong trào thi đua trong các ngành nghề, lĩnh vực được phát huy có hiệu quả như “ xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" trong khối hành chính sự nghiệp. Công đoàn Giáo dục với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”. Công đoàn Khối Y tế đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện tốt 12 điều y đức; Nữ CNVCLĐ với phong trào thi đua “Giỏi  việc nước, đảm việc nhà’’ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc’’…Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xây dựng được hằng trăm mô hình, công trình sản phẩm, trong đó có 750 đề tài sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn công tác, mang lại lợi ích kinh tế xã hội to lớn, đi đầu là công đoàn Giáo dục, Y tế…

 


Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả  sản xuất, kinh doanh” trong các doanh nghiệp ngày càng phát triển.

 

     Trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, tập huấn về bộ tiêu chí, các cơ chế, chỉnh sách xây dựng NTM, tích cực tham gia các quy hoạch, đề án về xây dựng NTM. Phát động đoàn viên, CNVCLĐ, gương mẩu, đi đầu trong hiến đất, hiến cây, các công trình.  Trong thời gian qua đoàn viên công đoàn đã hiến gần 6000m2 đất, bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên ở các xã, thị trấn đã tích cực chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẩu, xây dựng mô hình kinh tế, đến nay đã có 278 mô hình kinh tế của đoàn viên có hiệu quả kinh tế cao.

 


LĐLĐ Tỉnh, LĐLĐ huyện tặng sách cho xã Cẩm Yên.
 

     Công đoàn đã đóng góp ngày công, ủng hộ đầu sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị xây dựng nông thôn mới. Các CĐCS tham gia đỡ đầu đơn vị thôn xóm trong xây dựng NTM, Liên đoàn lao động huyện tham gia hổ trợ cả về vật chất và tinh thần cho các xã Cẩm Yên, xã Cẩm Minh, Cẩm Thạch trong xây dựng NTM.

 


Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn lao động huyện tham gia hổ trợ cả về vật chất và tinh thần cho các xã Cẩm Yên, xã Cẩm Minh, Cẩm Thạch trong xây dựng NTM.
Ảnh: Thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên đã được LĐLĐ huyện hổ trợ 50 triệu đồng xây dựng khu dân cư mẫu. 

 

     Gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Công đoàn đã tổ chức trợ cấp, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hàng ngàn lượt đoàn viên, CNVCLĐ khi có hoàn cảnh  khó khăn ốm đau  với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng…

 


LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên bàn giao tiền hổ trợ nhà " Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
 

     Điểm nổi bật là từ nguồn quỹ “ Mái ấm công đoàn”, LĐLĐ huyện đã hổ trợ xây dựng được 39 nhà mái ấm công đoàn, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, trong đó Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 9 nhà số tiền 270 triệu đồng, Liên đoàn lao động huyện hỗ trợ 30 nhà. Mặc dù số tiền hổ trợ từ quỹ “ Mái ấm công đoàn” không lớn, nhưng đó chính là động lực quan trọng để gia đình các đoàn viên xây dựng được những ngôi nhà vững chắc, ấm áp, để họ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

 


Trong nhiệm kỳ  vừa qua, LĐLĐ huyện đã hổ trợ xây dựng được 39 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đạt 127,2% kế hoạch đề ra.

 

     Trong quá trình hoạt động, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Xuyên luôn chú trọng đến việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Trong đó,  tổ chức công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động. Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCCVC, trên 72 % doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động đa dạng, phong phú.

 


Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã thành lập được 14 CĐCS tại các doanh nghiệp.

 

    Công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã thành lập được 14 CĐCS tại các doanh nghiệp, kết nạp gần 1500 đoàn viên, trong đó có gần 850 đoàn viên ở các doanh nghiệp, đặc biệt huyện Cẩm Xuyên là huyện ven biển đầu tiên ở Hà Tĩnh thành lập được nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng và hoạt động rất hiệu quả. Điều đáng nói là các CĐCS sau khi được thành lập đã đi vào hoạt động có chất lượng, góp phần đưa DN tiếp tục phát triển, tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa như tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động bị bệnh nghề nghiệp, ốm đau hoạn nạn, khám sức khỏe cho công nhân lao động.

 


Lãnh đạo LĐLĐ huyện thăm hỏi động viên Công nhân Công ty Sao Mai.

 

   Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn huyện Cẩm Xuyên luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của LĐLĐ Hà Tĩnh, được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, UBND Tỉnh, LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc, có 46 tập thể, 72 cá nhân là những điển hình tiêu biểu, được tôn vinh ở các cấp, có 7 tập thể và 12 cá nhân được tôn vinh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 


Đại hội CĐCS xã Cẩm Thành.

 

    Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, Công đoàn huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm; đẩy mạnh chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, thể hiện kỳ vọng, ý chí quyết tâm lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức công đoàn huyện Cẩm Xuyên; Đại hội đánh dấu sự trưởng thành và phát triển lớn mạnh của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng.

     Vinh dự, tự hào được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh chọn tổ chức Đại hội điểm cho khối huyện, thị xã, thành phố, trong những ngày này các cấp công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả,  tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng huyện Cẩm Xuyên giàu đẹp, văn minh.

 

                                                Hồng Phượng – Minh Sơn