huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Trường THPT Hà Huy Tập dọn vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10.

09-18-2017

    Trường THPT Hà Huy Tập vừa huy động cán bộ, giáo viên ra quân dọn vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10.

 


Học sinh tham gia dọn dep cây bị gãy đổ

 

    Sau cơn bão số 10, trường THPT Hà Huy Tập bị ảnh hưởng khá nhiều, trong đó mái ngói nhà hiệu bộ, phòng họp tổ chuyên môn, dãy nhà A4 bị tốc ngói và hư hỏng nặng. Hai dãy nhà nội trú C2, C4 bị tốc mãi hoàn toàn và đổ sập. Mái tôn nhà bảo vệ nhà để xe học sinh bị tốc mái và hơn 300 m tưởng rào bảo vệ bị đổ. Hơn 150 cây xanh trong khuôn viên trường bị gãy đổ, ước tính thiệt hại trên 1,8 tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả sớm đưa việc giảng giạy vào ổn định. Trường đã huy động hơn 100 cán bộ giáo viên và gần 1500 em học sinh tiến hành quét dọn, làm vệ sinh sân trường, các dãy phòng học và thu dọn cây cối bị đổ, gãy. Bên cạnh đó vận chuyển các gạch ngói đổ vở, các mái tôn bị tốc mái do mưa bão để sớm tạo cảnh quang môi trường gọn gàng đảm bảo việc học tập. Sau một buổi ra quân cơ bản đã hoàn thành việc vệ sinh cảnh quan môi trường tại các khu vực trường.

 


Khắc phục hậu quả tại các dãy nhà làm việc bị hư hỏng do mưa bão

 

    Tuy nhiên đối với những cơ sở vật chất hư hỏng nặng trường cũng đang có kiến nghị đề xuất để sữa sang lại sớm ổn định việc giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh.

 

Đình Tuấn