huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên phát triển mô hình nuôi ốc hương

09-12-2017

        Sau một thời gian du nhập hiện nay dự án nuôi ốc hương thương phẩm trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Từ quy mô 2 ha lên 10 ha sản xuất.

 

      Mô hình nuôi ốc hương được Sở khoa học công nghệ phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi (UD KHKT và BVCTVN) huyện Cẩm Xuyên triển khai trên quy mô diện tích 2 ha, ở hai hộ dân là ông Trần Mạnh Duyên và ông Phan Viết Bá. Tổng số lượng giống thả 8 triệu con. Với tổng kinh phí đầu tư trên 3,7 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 670 triệu đồng, số còn lại nguồn vốn của nhân dân. Điều đáng nói mô hình nuôi ốc hương được nuôi thả trong các ao đất nuôi tôm trước đây. So với nuôi tôm, nuôi ốc hương dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, có thị trường tiêu thu lớn, đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Qua quá trình nuôi ốc hương thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên trên địa bàn, cho thu hoạch trung bình đạt 15 tấn / ha, trừ chi phí thu lãi trên 1,2 tỷ đồng.

 


Hiện nay Cẩm Lĩnh có 12 hộ nuôi ốc hương với quy mô diện tích 10ha.

 

      Từ những hiệu quả mang lại, dự án nuôi ốc hương trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh đã được người dân hưởng ứng phát triển lên quy mô diện tích trên 10 ha của 12 hộ nuôi.

     Để đánh giá đúng về hiệu quả mô hình nuôi ốc hương; Sở khoa học công nghệ Hà Tĩnh phối hợp Trung tâm KHKT và BVCTVN huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội thảo đánh giá dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình nuôi ốc hương trong ao đất tại huyện Cẩm Xuyên ”. Tại hội thảo, Trung tâm KHKT và BVCTVN huyện Cẩm Xuyên đã báo cáo kết quả bước đầu của dự án. Đặc biệt các hộ nuôi của đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm như:  nuôi ốc hương địa lý thay thải nước phải thuận lợi; độ mặn thích hợp; kỹ thuật chọn giống để nuôi thương phẩm phải đảm bảo một số yêu cầu như ốc khỏe mạnh không mang mầm bệnh, vỏ ốc sáng … Các hộ nuôi đã nêu lên một số khó khăn như : vốn đầu tư ban đầu lớn; hệ thống điện; giao thông khó khăn. 

 


Các đại biểu tham quan mô hình nuôi ốc hương ở xã Cẩm Lĩnh
 

       Tuy nhiên nhìn một cách khách quan mô hình nuôi ốc hương cho giá trị kinh tế cao và mang tính ổn định, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nhiều ý kiến đề xuất nhân rộng mô hình nuôi ốc hương ở những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Và để phát triển mô hình trong tương lai cần có trại ương dưỡng giống ốc trên địa bàn Hà Tĩnh.

     Thành công từ mô hình nuôi ốc hương trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên đã mở ra hướng phát triển trong nuôi trồng thủy sản cho người dân, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn, thực hiện đề án nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện, nhất là các xã vùng biển ngang.

 

Hoài Thương- Minh Sơn

 

 

.