huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Công đoàn huyện Cẩm Xuyên “ Chung sức xây dựng NTM

09-08-2017

     Với tinh thần “ Công đoàn chung sức xây dựng NTM”, trong nhiệm kỳ vừa qua ( 2012- 2017),  LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tập trung cao cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu.

 

       Để phong trào có sức lan tỏa lớn sâu rộng, Liên đoàn lao động huyện Cẩm Xuyên đã lấy tinh thần gương mẫu của đoàn viên công đoàn trong thực hiện xây dựng vườn mẫu. Đến nay đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên công đoàn không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp được phân công mà còn là những tấm gương sáng trong xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại địa phương.

 


Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp mà nhiều đoàn viên còn tranh thủ thời gian xây dựng vườn mẫu, vườn xanh - sạch - đẹp.

 

       Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp,  phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được triển khai mạnh mẽ trong các cấp công đoàn, được  đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng nhiệt tình. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phát động cán bộ, đoàn viên tập trung trí tuệ, tham gia xây dựng quy hoạch NTM, đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, tổ chức tập huấn về bộ tiêu chí, các cơ chế, chỉnh sách của Tỉnh, huyện trong đầu tư hỗ trợ xây dựng NTM, các tiêu chí xây dựng vườn mẩu, khu dân cư kiểu mẩu.

     Công đoàn các cấp cũng đã  phát động đoàn viên, CNVCLĐ, gương mẩu, đi đầu trong hiến đất, hiến cây, các công trình, đã có 463 đoàn viên hiến 5960 m2 đất, hơn 10 ngàn  cây xanh, 2623 m tường rào, 347 công trình các loại để mở rộng các tuyến đường theo đúng tiêu chí NTM, tiêu chí đô thị văn minh. Ngoài ra đoàn viên, CNVCLĐ cũng đã đóng góp ngày công, ủng hộ đầu sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị xây dựng nông thôn mới. Phát động cán bộ, đoàn viên  chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẩu, xây dựng mô hình kinh tế đến nay đã có 278 mô hình kinh tế của đoàn viên cho hiệu quả kinh tế cao.

 


LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên bàn giao công trình hổ trợ thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên xây dựng NTM
 

      Các CĐCS tham gia đỡ đầu đơn vị thôn xóm trong xây dựng NTM, Liên đoàn lao động huyện tham gia đở đầu giúp xã Cẩm Yên, xã Cẩm Minh, Cẩm Thạch trong xây dựng NTM, hỗ trợ thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên với các hiện vật như bàn ghế sinh hoạt, xây dựng mái che hội quán thôn.. với tổng trị giá 50 triệu đồng; Hỗ trợ thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch ghế ngồi họp; tranh thủ các ngày thứ 7, chủ nhật Công đoàn các xã đã huy động đoàn viên tham gia cùng nhân dân địa phương làm đường nội đồng, xây dựng mương thoát nước  trong khu dân cư, trồng cây xanh ở các tuyến đường, khuôn viên các công trình công cộng…

     Những đóng góp của công đoàn các cấp, của đoàn viên, CNVCLĐ đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

      Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp,  phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó chú trọng tuyên truyền vận động đoàn viên xây dựng vườn mẫu, vườn xanh sạch đẹp, chung sức  xây dựng khu dân cư mẫu; vận động những đoàn viên có điều kiện đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập…góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện các tiêu chí NTM.

 

                                                          Hồng Phượng