huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Những sáng tạo trong xây dựng khu dân cư mẫu ở xã Cẩm Yên

08-30-2017

Triển khai thực hiện tiêu chí số 20 – Xây dựng khu dân cư Nông thôn mới ( NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu đã thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn xã Cẩm Yên, từng bước chuyển biến hận thức của người dân trong việc chỉnh trang nhà ở, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, hàng rào xanh kinh tế, bảo vệ môi trường cho người dân.

 

          Cẩm Yên từ một xã khởi đầu với bao khó khăn, điều kiện tự nhiên, giao thông không thuận lợi; đời sống nhân dân còn bao vất vả; nhận thức của cán bộ Đảng viên còn hạn chế; nhân dân còn tư tưởng trông chờ; ỷ lại vào sự giúp đở của các cấp, các ngành, không có ý chí vươn lên, luôn bằng lòng với những gì đã có; các khu vườn chủ yếu là vườn tạp, không có thu nhập.  

 


Cẩm Yên hiện nay có 41 vườn mẫu, thu nhập từ sản xuất vườn mẫu bình quân đạt 71 triệu/ vườn/ năm.

 

          Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, bằng những giải pháp, sáng tạo trong cách làm, trong cách chỉ đạo, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, cùng với thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, đồng thời quyết liệt thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, với khung kế hoạch cụ thể, có phân chia lộ trình, tập trung chọn thôn làm mẫu. Kết quả, đến nay toàn xã có 100% hộ có nhà đảm bảo đạt chuẩn, có công trình phụ trợ hợp vệ sinh; 41 vườn mẫu, thu nhập từ sản xuất vườn mẫu bình quân đạt 71 triệu/ vườn/ năm; 100% vườn có sản phẩm sạch, an toàn thực phẩm, trong đó có 109/117 vườn có ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất đạt tỷ lệ 93,2%, 100% vườn có hệ thống thoát nước; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt trên 91,4%; hộ gia đình thể thao đạt 54,7%; 100% con em trong độ tuổi được đến trường; Thôn Yên Mỹ được UBND Tỉnh công nhận khu dân cư kiểu mẫu. ( năm 2015) với 117 vườn hộ được chỉnh trang và quy hoạch sản xuất có thu nhập khá, trong đó có 18 hộ đạt chuẩn vườn mẫu cấp Tỉnh và trở thành điểm du lịch về miền quê NTM, đến thăm quan học tập không chỉ trong Tỉnh mà cả các tỉnh bạn.

 


Khu dân cư Yên Mỹ luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp
 

          Không dừng lại ở đó, từ mô hình khu dân cư mẫu Yên Mỹ, xã Cẩm Yên tiếp tục nhân rộng rộng thêm 2 thôn Yên Thành, Yên Giang đã đạt  70 – 80 % tiêu chí khu dân cư mẫu, 4 thôn còn lại đã đạt từ 50 – 60 %. 

          Về Cẩm Yên hôm nay, bộ mặt nông thôn thực sự đã đổi thay rõ nét, cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm thông thoáng sạch sẽ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đầy đủ, khang trang; tình làng nghĩa xóm được gắn bó bền chặt hơn, ý thức của mỗi người dân được nâng lên rõ rệt; mọi người và mọi nhà đều thi đua thực hiện để xây dựng xã Cẩm Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 


Nhiều hộ dân ở Cẩm Yên trồng ngò tàu cho thu nhập khá cao.
 

          Đạt được kết quả đó là sự sáng tạo trong cách làm, cách chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; là hiệu quả của công tác vận động quần chúng; sự đồng thuận, chia sẽ của người dân xã Cẩm Yên. Quá trình triển khai thực hiện, Cẩm Yên đúc rút một số kinh nghiệm cơ bản trong triển khai thực hiện cụ thể như sau:

       Thứ nhất, xác định khung kế hoạch, lộ trình cho từng thôn trên toàn xã để tập trung chỉ đạo một cách cụ thể. Việc xác định này phải được các thôn họp dân bàn bạc thống nhất đăng ký để tổ chức thực hiện.

        Thứ hai, Phân công cán bộ xã chỉ đạo các thôn, từ Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ công chức, các tổ chức đoàn thể quần chúng phụ trách và hỗ trợ giúp đỡ các thôn về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

       Thứ ba, Hàng tuần tiến hành giao ban, hội ý để nắm bắt được kết quả thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc để bàn giải pháp khắc phục. Định kỳ hàng tháng, hàng quý tiến hành sơ, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, những hộ gia đình làm tốt, nhắc nhở những tập thể và hộ gia đình chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu để động viên khuyến khích các hộ tiếp tục thực hiện.  

        Thứ tư, Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự đoàn kết, tâm huyết, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là đi đầu trong cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, làm hàng rào xanh… Đồng thời thường xuyên sâu sát, gần gũi, lắng nghe ý kiến, giúp đở nhân dân, lấy tinh thần thi đua thiết thực từ các tổ liên gia để tuyên truyền vận động mọi người ủng hộ, thực hiện.

      Thứ năm, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi các thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng khu dân cư, cán bộ xã có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ ban chỉ huy các thôn trong việc lập phương án dự toán và giám sát các công trình của thôn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Thứ sáu, tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, ngành cấp huyện và cấp tỉnh.

        Những kết quả mà Cẩm Yên đạt được đang còn khiêm tốn, nhưng đó là thành quả của sự nổ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cẩm Yên, là kinh nghiệm quý để Cẩm Yên phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn  2017 – 2020.

 

                                                Trần Thị Phú -   Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên