huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Tập huấn “Triển khai thực hiện bộ tiêu chí gia đình, dòng họ, cộng đồng, học tập trong các dòng họ khuyến học năm 2017

08-26-2017

     Hội khuyến học huyện Cẩm Xuyên vừa tô chức Tập huấn “ Triển khai thực hiện bộ tiêu chí gia đình, dòng họ, cộng đồng, học tập trong các dòng họ khuyến học trên địa bàn năm 2017 cho gần 400 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch  khuyến học các xã, thị trấn, Trưởng các ban khuyến học dòng họ tộc trên địa bàn toàn huyện. Dự buổi tập huấn có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Đình Phi – UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy.

 


Tập huấn “ Triển khai thực hiện bộ tiêu chí gia đình, dòng họ, cộng đồng,
học tập trong các dòng họ khuyến học trên địa bàn năm 2017" 

 

     Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe đồng chí Lê Đình Phi – UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Trong thời gian 1 buổi các học viên đã được tìm hiểu về vai trò của dòng họ trong lịch sử dân tộc và tiêu chí của gia đình dòng học tập theo quyết định 1065 của UBND tỉnh; Tìm hiểu các văn bản của Trung ương của Tỉnh Hà Tĩnh về  Thực hiện đề án “ Xây dựng xã hội học tập” và “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng…”. Cũng tại buổi tập huấn các học viên đã tham gia thảo luận nêu ra những khó khăn vướng mắc tại cơ sở trong quá trình thực hiện.

    Thông qua buổi tập huấn nhằm đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua xây dựng và mở rộng các mô hình học tập  trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

 

Ngọc Long – Phương Thảo.