huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Phát động phong trào thi đua cao điểm “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, chung sức xây dựng Nông thôn mới”

08-22-2017

      Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội thảo đánh giá mô hình “nhà sạch,vườn đẹp”,“hố rác gia đình” và phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, chung sức xây dựng Nông thôn mới”.  Dự hội thảo, ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở TN & MT; Sở KH & CN; Văn phòng điều phối Nông thôn mới Tỉnh. Ở huyện có đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện; cùng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
 

      Trước  khi vào hội thảo, các đại biểu đã đi tham quan 3 mô hình hố phân vi sinh tại xã Cẩm Lạc. Đây là một trong những đơn vị điển hình của huyện Cẩm Xuyên về thực hiện xây dựng hố rác tại gia đình và thực hiện phương pháp ủ phân sinh học, vừa đảm bảo môi trường, vừa có nguồn phân sạch để trồng cây.

 


Các đại biểu tham quan mô hình ủ phân sinh học ở xã Cẩm Lạc 

 

     Sau khi tham quan, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc xác định vai trò của phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng nông thôn mới; cách thức lựa chọn nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ và nội lực của Hội; cách thức, phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, vận động, huy động nguồn lực đảm bảo dân chủ, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy và phát huy tính sáng tạo của các cấp Hội, cơ sở Hội và người dân; cách huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình trong triển khai hoạt động; về lựa chọn đơn vị xây dựng mô hình điểm; duy trì, nâng cao chất lượng cuộc vận động...

 


Hội thảo đánh giá mô hình “nhà sạch,vườn đẹp”,“hố rác gia đình” và phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

 

     Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào  “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, chung sức xây dựng nông thôn mới”, tại hội thảo, Hội LHPN Tỉnh Hà Tĩnh đã phát động đợt thi đua từ ngày 22/8/2017 đến 20/10/2018, chia thành 3 giai đoạn. Theo đó, mỗi cơ sở Hội phụ nữ lựa chọn, chỉ đạo xây dựng được ít nhất 1 mô hình đạt các tiêu chí “3 sạch”; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 80% hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn; khuyến khích người dân sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác hữu cơ và phân, chất thải trong chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng; mỗi cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 2 vườn mẫu có thu nhập tối thiểu từ kinh tế vườn 60 triệu đồng/năm; mỗi huyện, thành phố, thị xã xây dựng được 1 chi hội phụ nữ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Trong từng giai đoạn mỗi huyện, thành phố, thị xã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 3 gương tập thể/ cá nhân điển hình tiên tiến để Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng.

 

                                      Minh Sơn – Thu Sương